Mainmenu

Counting Vermeer

De RKD monograph (in voorbereiding) Counting Vermeer geeft een introductie op het gebruik van röntgenopnames in het kunsthistorische onderzoek aan de hand van de schilderijen van Johannes Vermeer, met als focus het doekonderzoek. De resultaten van het onderzoek van alle 34 doeken van Vermeer worden besproken in het licht van het onderzoek dat de afgelopen zestig jaar werd uitgevoerd naar doeken van de Noord Nederlandse 17de-eeuwse schilderijen. Bovendien zal Counting Vermeer inleidingen bevatten op de methodiek van het digitale doekonderzoek.

Auteurs: 

Petria Noble (hoofd Restauratieatelier Schilderijen, Rijksmuseum, Amsterdam)
Ige Verslype (restaurator schilderijen, Rijksmuseum, Amsterdam)
Michiel Franken (conservator technische documentatie & Rembrandt en de Rembrandt school, RKD, Den Haag)
William Setharis (professor Electrical and Computer Engineering, Universty of Wisconsin, Madison)
Rick Johnson (Jacobs Fellow in Computational Arts and Humanities, Jacobs Technion-Cornell Institute, Cornell Tech, New York City)

Information