RKD explore

43797
1 / 1
Kwalificaties
schilder, tekenaar, decoratieschilder (van interieurs)
'o.a. plafonds, kamerbehangsels, schoorsteen- en deurstukken, meestal landschappen met figuren in de trant van Teniers en Watteau' (Scheen 1981)
Nationaliteit/school
Zwitsers, Noord-Nederlands
Geboren
Zürich 1692
volgens Scheen ca. 1698 (Scheen 1981)
Overleden
Den Haag 1765-07/1765-07-16
begraven op 16 juli 1765
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
leerling van zijn vader beeldhouwer J. Keller (Scheen 1981)
Deze kunstenaar in andere databases
Biografische gegevens
Werkzame periode
1713 - 1765
ca. 1713-1765
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
landschap (als genre), genrevoorstelling
Materiaal/techniek
olieverf
Ingevoerd op: 1992-01-11; Gewijzigd op: 2016-02-10