Mainmenu

Archief Piet Zwart en documentatiecollectie Kees Broos

Kunstmuseum Den Haag schonk in 2018 archiefmateriaal van Piet Zwart (1885-1977) aan het RKD.


Piet Zwart

Piet Zwart drukte in de twintigste eeuw als binnenhuisarchitect, industrieel vormgever, reclametypograaf, fotograaf, criticus en docent, een belangrijk stempel op het Nederlandse ontwerpklimaat. Zelf omschreef Zwart zich als 'vormingenieur', ook de titel van een overzichtstentoonstelling over Zwart in het Gemeentemuseum Den Haag.

De schenking betreft zowel archiefmateriaal dat oorspronkelijk in 1999 door de erven Zwart aan het Gemeentemuseum Den Haag werd geschonken, als materiaal dat Liesbeth Brandt Corstius in 2016 aan het Gemeentemuseum schonk uit de nalatenschap van haar man Kees Broos (1940-2015). Broos was conservator hedendaagse kunst in het Gemeentemuseum Den Haag en in 1973 auteur van een belangrijke monografie over Piet Zwart.


De schenking

De schenking bevat onder meer typoscripten over industriële vormgeving en van gehouden lezingen bij onder andere de Haagsche Kunstkring (1919), en autobiografische notities (1968). Bijzonder is een ontwerpdossier vanwege de opdracht aan Zwart van Cornelis Bruynzeel jr. voor het interieur van hun zeiljacht De Zeearend. Dit zeiljacht werd in 1936 zesde in een transatlantische zeilrace, door Bruynzeel zelf geïnitieerd, naar New York. EYE (Amsterdam) beheert twee films waarin De Zeearend een prominente rol vervult.

Tenslotte bevat de schenking stukken betreffende zijn ontslag in 1933 aan de Academie van beeldende kunsten en technische wetenschappen te Rotterdam (1919-1933) waar hij vanaf 1919 doceerde. Het archiefmateriaal sluit goed aan op al bij het RKD aanwezige archieven van en over Piet Zwart.

Informatie