Mainmenu

Archief Cornelis Spoor

Van Michiel Spoor ontving het RKD een belangrijke aanvulling op het archief van zijn grootvader Cornelis Spoor (1867-1928).


Cornelis Spoor

Cornelis Spoor, aanvankelijk als musicus opgeleid, volgde de Quellinusschool en de Rijksacademie van Beeldende Kunsten en had les op het atelier van Willem Maris, waar hij kennis maakte met diens zoon Simon Maris. Spoor was ook bevriend met Piet Mondriaan.


Het archief

Het archief Spoor (0843) bevatte tot nog toe alleen brieven van Jan Toorop – in 2009 gedigitaliseerd in het kader van het Metamorfoze-project Jan Toorop – maar is door deze schenking aangevuld met brieven van Frederik van Eeden, Israël Querido, K.J.L. Alberdingk Thijm, Dirk Schäfer, Willem Rooyaards (zwager van Spoor), C.A. Breitenstein en een brief van Jozef Israëls aan Willem Roelofs. De aanvulling van de heer Spoor is opgenomen als inv.nrs. 16-46 in het Archief Cornelis Spoor.

Daarnaast stelde de heer Spoor tijdelijk een gastenboek, een tentoonstellingscatalogus en recensies van een tentoonstelling van Cornelis Spoor bij Kunstzaal Leffelaar (Haarlem) in 1941 voor digitalisering beschikbaar, evenals een exemplaar van ‘Menschen en Dingen’ van I. Querido, met annotaties van Cornelis Spoor, en tenslotte een aankondiging van het programma 'Historische klavieravonden. Dirk Schäfer' in het Concertgebouw te Amsterdam, met een intekenbiljet.

Het bruikleen ten behoeve van digitalisering betreft inv.nrs. 42-46 en is na digitalisering retour gegaan. Van deze inv.nrs. zijn daarom alléén scans beschikbaar.