Mainmenu

Archief Galerie Petit

Astrid Joore (Amsterdam) schonk het archief van Galerie Petit dat z'n naam ontleende aan de zeer kleine behuizing in de Amsterdamse Binnen Vissersstraat. Hier openden Ton van Dijk (1944-2015) en Dobs van Dijk (1945-2016) in maart 1970 als dertiende Amsterdamse galerie hun deuren.


Galerie Petit

Door hun liefde en aandacht voor figuratieve kunst, en dan vooral het door hun zo genoemde 'lyrisch realisme', groeide de bekendheid van de galerie snel. In 1974 verhuisde de galerie naar een groot pand aan de Nieuwezijds Voorburgwal 270. Op de begane grond en in het souterrain werden jaarlijkse circa tien tentoonstellingen georganiseerd met schilderijen, tekeningen, bronsplastiek en keramiek.

De galerie werkte met een vaste groep van tachtig kunstenaars en volgde hen op de voet. Ze vertegenwoordigden onder anderen Peter Vos, Charles Donker, Wendelien Schönfeld, Nicolaas Wijnberg, Jan Montijn, Dirkje Kuik en Herman Gordijn. Op de eerste etage werd de vaste collectie grafiek aangeboden. Van Dijk richtte samen met galeriehouder Piet Clement (1937-2015) in 1984 de grafiekbiënnale 'Grafiek NU' op. Tenslotte adviseerde het echtpaar Van Dijk particulieren, instanties en bedrijven bij het opzetten van een kunstverzameling.

Rond 2000 werd schoondochter Astrid Joore galerist naast Ton en Dobs van Dijk, maar na hun overlijden besloot ze de galerie niet voort te zetten. Zo sloot de galerie in 2017, na 47 jaar bestaan te hebben, de deuren.


Het archief

Het archief van Galerie Petit bevat dossiers van kunstenaars 'uit de stal'; tentoonstellingsdossiers, chronologisch geordend; stukken betreffende jubilea; boeken over de galerie; dossiers met verkoopgegevens; beeldmateriaal en tenslotte folders, uitnodigingen etc. Het archief sluit goed aan op al bij het RKD aanwezige archieven van kunstenaars als Nicolaas Wijnberg, Hans van Norden, Ferdinand Erfmann, en de galeriearchieven van Galerie Asselijn, Galerie Balans en Galerie Jas.