Mainmenu

Archieven

De collectie Archieven van het RKD bevat op dit moment bijna 2000 meter archiefmateriaal van kunstenaars, kunstenaarsverenigingen, kunsthistorici, kunstcritici, galeriehouders, kunsthandelaren, verzamelaars, restauratoren, vormgevers en anderen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het terrein van de beeldende kunst en vormgeving.

De archieven die bij het RKD zijn ondergebracht, zijn particuliere archieven met een eigen, unieke opbouw en structuur. Globaal wordt de term ‘archief’ gebruikt voor een verzameling documenten, die door een persoon, groep personen of instelling zijn gemaakt of ontvangen bij het vervullen van hun taken. Voor een kunstenaar zijn dit documenten die gerelateerd zijn aan het kunstenaarschap. Een (kunstenaars)archief kan bestaan uit:


- Personalia als paspoorten, diploma’s e.d.
- Correspondentie
- Dagboeknotities en aantekeningen
- Werk- en projectdossiers, ook van nevenactiviteiten zoals lidmaatschappen
- Stukken betreffende deelname aan tentoonstellingen
- Verkoopboeken
- Teksten van lezingen en presentaties
- Schetsen en voorstudies
- Foto’s, video’s en geluidsfragmenten
- Uitnodigingen en ander klein drukwerk.

Op dit moment beheert het RKD circa 700 archieven. Jaarlijks groeit dit aantal met ongeveer 25 nieuwe archieven die sterk variëren in omvang. Een archievenoverzicht met alle archieven in de collectie van het RKD vindt u via de database Collections. Archieven waarvan een inventaris beschikbaar is, vindt u via de database Archives.


Raadpleging en gebruik van archieven
Reproduceren uit archieven
Bijzondere collecties

Informatie 
E: info@rkd.nl