Mainmenu

Archieven

De collectie Archieven bevat op dit moment bijna 2000 meter aan archiefmateriaal van kunstenaars, kunstenaarsverenigingen, kunsthistorici, kunstcritici, galeriehouders, kunsthandelaren, verzamelaars, restauratoren, vormgevers en anderen, die op een of andere wijze betrokken zijn bij het terrein van de beeldende kunst en vormgeving. De particuliere archieven hebben allen een eigen, unieke opbouw en structuur. Globaal wordt de term ‘archief’ gebruikt voor een verzameling documenten, die door een persoon, groep personen of instelling zijn gemaakt of ontvangen bij het vervullen van hun taken. Voor een kunstenaar zijn dit documenten die gerelateerd zijn aan het kunstenaarschap, waaronder personalia als paspoorten en diploma’s, correspondentie, dagboeknotities en aantekeningen, werk- en projectdossiers en schetsen en voorstudies.

Op dit moment beheert het RKD circa 700 archieven. Jaarlijks groeit dit aantal met ongeveer 25 nieuwe archieven, die sterk variëren in omvang. Een archievenoverzicht met alle archieven in de collectie van het RKD vindt u via de database Collections. Archieven waarvan een inventaris beschikbaar is, vindt u via de database Archives.