Mainmenu

Bijzondere collecties

De archieven die behoren tot de Bijzondere Collecties kunnen alleen onder toezicht van een archivaris worden geraadpleegd. Of een archief behoort tot de Bijzondere Collecties en eventuele openbaarheidsbeperkingen staat vermeld in de database Collections. Wilt u de archieven uit de Bijzondere Collecties raadplegen? Maak dan minimaal een week van tevoren een afspraak met de archivaris; de afspraak vindt bij voorkeur plaats op dinsdag of donderdag.

T: 070 3339777 of
E: info@rkd.nl  

Stukken uit de Bijzondere Collecties worden indien nodig met een aparte weegschaal gewogen. In dat geval wordt een sticker met daarop vermeld het geregistreerde gewicht aan de aanvraag gehecht. Met het plaatsen van een handtekening verklaart u zich akkoord met het geregistreerde gewicht. Wanneer u de betreffende stukken weer inlevert bij de archivaris, controleert deze of het gewicht correspondeert met het eerder geregistreerde gewicht. Het kan voorkomen dat bij inname de weging een afwijkend gewicht aangeeft. Wanneer voor het verschil in gewicht geen duidelijke verklaring is gevonden, heeft het RKD het recht om het werkmateriaal van de bezoeker te controleren. De coördinator veiligheidszorg wordt geïnformeerd indien er aanwijzingen zijn dat er iets uit het geraadpleegde archief ontbreekt. In dat geval kan de videoregistratie worden geraadpleegd.