Mainmenu

Raadpleging en gebruik

De archiefcollecties bij het RKD zijn vrij toegankelijk voor onderzoek, tenzij bij overdracht anders is bepaald. U kunt het merendeel van de archieven raadplegen in de studiezaal. Archieven die in Collections zijn aangemerkt als zijnde bijzondere collecties kunnen alleen op afspraak worden geraadpleegd. 

E: info@rkd.nl
T: 070-3339777

Regels voor het raadplegen van archieven:

  • Archieven kunnen tot 16.30 uur aangevraagd worden via de studiezaalbalie;
  • Voor de raadpleging van archieven gebruikt u de ronde tafel naast de studiezaalbalie;
  • Bij het raadplegen van archieven mag alleen met potlood worden geschreven;
  • U dient het archiefmateriaal met de grootst mogelijke zorg te behandelen en alle aanwijzingen op te volgen;
  • Bij het raadplegen van meerdere archieven of archiefdozen, ontvangt u van de studiezaalmedewerker steeds één doos tegelijk;
  • U wordt vriendelijk verzocht het materiaal op volgorde te houden. Bij onduidelijkheden kunt u zich wenden tot de medewerker van de studiezaalbalie;
  • Na raadpleging van de archieven, wordt u verzocht zich af te melden bij de studiezaalbalie en de archiefstukken bij deze balie terug te bezorgen;
  • De coördinator veiligheidszorg wordt geïnformeerd indien er aanwijzingen zijn dat er iets uit het geraadpleegde archief ontbreekt. In dat geval kan de videoregistratie worden geraadpleegd.