Mainmenu

Raadpleging en gebruik

De archiefcollecties bij het RKD zijn vrij toegankelijk voor onderzoek, tenzij bij overdracht anders is bepaald. U kunt het merendeel van de archieven raadplegen in de studiezaal. De archieven die behoren tot de Bijzondere Collecties kunnen alleen onder toezicht van een archivaris worden geraadpleegd. Of een archief behoort tot de Bijzondere Collecties en eventuele openbaarheidsbeperkingen staat vermeld in de database Collections. Wilt u de archieven uit de Bijzondere Collecties raadplegen? Maak dan minimaal een week van tevoren een afspraak met de archivaris; de afspraak vindt bij voorkeur plaats op dinsdag of donderdag.

E: info@rkd.nl
T: 070-3339777

Regels voor het raadplegen van archieven:

  • Archieven kunnen tot 16.30 uur aangevraagd worden via de studiezaalbalie;
  • Voor de raadpleging van archieven gebruikt u de ronde tafel naast de studiezaalbalie;
  • Bij het raadplegen van archieven mag alleen met potlood worden geschreven;
  • U dient het archiefmateriaal met de grootst mogelijke zorg te behandelen en alle aanwijzingen op te volgen;
  • Bij het raadplegen van meerdere archieven of archiefdozen, ontvangt u van de studiezaalmedewerker steeds één doos tegelijk;
  • U wordt vriendelijk verzocht het materiaal op volgorde te houden. Bij onduidelijkheden kunt u zich wenden tot de medewerker van de studiezaalbalie;
  • Na raadpleging van de archieven, wordt u verzocht zich af te melden bij de studiezaalbalie en de archiefstukken bij deze balie terug te bezorgen;
  • De coördinator veiligheidszorg wordt geïnformeerd indien er aanwijzingen zijn dat er iets uit het geraadpleegde archief ontbreekt. In dat geval kan de videoregistratie worden geraadpleegd.