Mainmenu

Reproduceren

Algemeen
Het RKD biedt de mogelijkheid om archiefstukken voor u te digitaliseren (scannen) of te fotokopiëren. Uw aanvraag wordt op de volgende punten beoordeeld:
- de materiële staat van het archiefstuk
- openbaarheidsbeperkingen van het archiefstuk
- in de overeenkomst van schenking/bruikleen vastgelegde bepaling(-en)
- eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

Werkwijze
Voor het laten vervaardigen van fotokopieën, scans of fotoafdrukken handelt u als volgt:

  • U kunt een verzoek indienen door middel van het Aanvraagformulier voor het bestellen van fotokopieën/ scans van archiefstukken bij de studiezaalbalie. Met behulp van genummerde stroken markeert u de plaats van de te reproduceren archiefstukken. Het is niet toegestaan de archiefstukken zelf te lichten. Verzoeken voor fotokopieën, scans of afdrukken worden binnen drie weken afgehandeld. Indien de digitale scan of afdruk bedoeld is voor publicatie, vult u dan tevens het formulier Aanvraag van toestemming voor publicatie bij het RKD in.
  • Scans van in de database Archives opgenomen archiefstukken kunt u bestellen door middel van de bestelknop ‘Scan(s) aanvragen’. Uw verzoek wordt binnen tien werkdagen behandeld. De kosten per scan bedragen € 2,50.
  • Wanneer een scan reeds in de database Archives beschikbaar is, kunt een exemplaar bestellen via info@rkd.nl, onder vermelding van toegangsnummer en inventarisnummer en eventuele verdere details.

De scans worden geleverd in JPEG-formaat (fullcolour, 300 dpi, ware grootte). Het RKD past geen beeld- en kleurcorrectie toe.

Gebruik van scans
De vervaardigde hoge resolutie-scan(s) zijn uitsluitend bedoeld voor privédoeleinden of wetenschappelijk onderzoek; zij mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
Voor het gebruiken van scans in een publicatie wijzen wij u op de leveringsvoorwaarden vermeldt op de website van het RKD. Voor publicatieverzoeken dient u het formulier Aanvraag van toestemming voor publicatie bij het RKD in te vullen. Scans geschikt voor publicatie worden geleverd als TIFF en kosten € 28, --.

Voor het zelfstandig fotograferen zonder flits is een speciale toestemming vereist. Een verzoek hiertoe kunt u indienen door middel van het Aanvraagformulier voor het zelf fotograferen van archiefstukken. Na toestemming kunt u voor de duur van één dag, tenzij anders bepaald, onder toezicht van de archivaris, zelfstandig fotograferen.

Link naar Tarieven