Mainmenu

Historische Topografie

De beelddocumentatie Historische Topografie bestaat uit ruim 100.000 foto's en reproducties over de topografische iconografie van Nederland. Naast afbeeldingen van schilderijen, tekeningen en prenten bevat de collectie foto's en prentbriefkaarten van gebouwen en plaatsen, samen met landkaarten, atlassen, plattegronden en knipsels uit dagbladen en tijdschriften.


Het materiaal is alfabetisch geordend op plaatsnaam. Er zijn aparte collecties met afbeeldingen van kastelen, kerken, molens en historische interieurs. Bij de beelddocumentatie hoort een deelbibliotheek van circa 18.000 boeken en tijdschriften. Deze is breder van opzet dan de afbeeldingencollectie en bevat tevens literatuur over andere Europese landen.

De collectie, die aanvankelijk is samengebracht om kunsthistorisch onderzoek te ondersteunen, is inmiddels zo gegroeid, dat zij vaak wordt geraadpleegd voor onderzoek naar de in beeld gebrachte locaties. Het materiaal, dat op de studiezaal is ingedeeld op basis van topografische codes, wordt regelmatig geraadpleegd door onderzoekers en belangstellenden die willen weten hoe een stad, dorp, kasteel, kerk, molen of interieur er in het verleden uitzag. Een deel van de collectie is inmiddels doorzoekbaar via de online database RKDimages.

Voor meer informatie zie Vereniging de Topografisch-Historische Atlas (VTHA) of Historische Topografie: website van Bert Kolkman (1924-2014). Voor Nederlandse topografie zie de beelddatabanken van de gemeentelijke en provinciale topografische atlassen onder collectiedatabases.

Informatie