Mainmenu

Bibliotheek

De bibliotheek van het RKD is de grootste kunsthistorische bibliotheek van Nederland, met een collectie uiteenlopend van monografieën, vroege edities en zeldzame boeken tot algemene literatuur over kunst. De collectie veilingcatalogi behoort tot de belangrijkste in de wereld.


De collectie van de bibliotheek heeft betrekking op de Westerse kunst vanaf de late middeleeuwen tot heden. Naast veel recentere monografieën en algemene werken over kunst zijn er ook vroege en zeldzame edities. Andere belangrijke deelgebieden zijn kunstenaarsboeken, collectie- en tentoonstellingscatalogi. De verzameling veilingcatalogi bevat vele exemplaren die zijn voorzien van prijzen, namen van kopers en andere annotaties.

De bibliotheekcollectie bevat ongeveer 475.000 banden waarvan circa 180.000 veilingcatalogi, ongeveer 4.100 tijdschriften, waaronder zo'n 600 lopende periodieken. Ook publicaties in digitale vorm zoals pdf’s, online uitgaven (o.a. veilingcatalogi tot en met 1900) en DVD/CD-roms zijn in de collectie opgenomen.

De complete bibliotheekcollectie is toegankelijk via de database RKDlibrary, met uitzondering van veilingcatalogi uit de periode 1904 tot en met 1972, waarvan slechts een deel is opgenomen. Het nog niet ingevoerde materiaal kan ter plaatse worden aangevraagd op de leeszaal van de bibliotheek. Op de leeszaal zijn kunstlexica, algemene naslagwerken en kunstliteratuur, recente afleveringen van tijdschriften en recente veilingcatalogi te vinden. Delen van de bibliotheekcollectie zijn op de studiezaal ondergebracht, het merendeel kan echter worden aangevraagd uit het depot met gebruikmaking van de voor het publiek beschikbare computers.

Per dag kunnen maximaal 20 banden/delen uit het depot worden aangevraagd. Indien u meer publicaties wilt aanvragen kan dat door enkele dagen van te voren een lijstje met gegevens van de publicaties aan te leveren per e-mail aan bibliotheek@rkd.nl.

Informatie