Mainmenu

Raadpleging en gebruik

Kunstenaarsdocumentatie  
De verzameling Persdocumentatie omvat alle disciplines: van schilders, beeldhouwers, grafici, fotografen tot architecten, keramiek- en glaskunstenaars, industrieel- en modeontwerpers en multimediakunstenaars. De kunstenaarsmappen zijn gescheiden in Nederlandse en buitenlandse kunstenaars en alfabetisch gerangschikt op naam. Of documentatie van een kunstenaar onder ‘Nederland’ of ‘Buitenland’ is ondergebracht, is herkenbaar aan de beschrijving in Artists: PDO/Nederlandse kunstenaars of PDO/Buitenlandse kunstenaars.

Onderwerpsrubrieken
De collectie Persdocumentatie is niet alleen geordend op kunstenaarsnaam, maar omvat daarnaast een groot aantal onderwerpen waarover documentatie aanwezig is. Van een groot aantal kunstverzamelaars, -historici en -critici uit de omvangrijke rubriek Personen en Verzamelingen worden de basisgegevens en de standplaats vermeld in de database Artists (zie voor de verwijzing naar deze collectie de standplaatsvermelding PDO/Personen en Verzamelingen). De Nederlandse en buitenlandse architectuur is tot 2005 zo volledig mogelijk gedocumenteerd. Voor uitvoeriger documentatie op het gebied van de Nederlandse architectuur verwijzen wij u naar het Nieuwe Instituut in Rotterdam.

Fysieke Collectie Persdocumentatie
Documentatie uit de collectie mag door de bezoeker zelf uit de kasten gehaald worden, maar na gebruik niet teruggeplaatst worden.

  • U wordt verzocht de dozen en/of mappen na gebruik op de hoge tafel achter in de zaal neer te leggen;
  • U wordt verzocht de chronologische volgorde van de documenten te behouden. De strookjes op de tafels kunt u gebruiken om tussen de artikelen te leggen ter markering, bijvoorbeeld als u fotokopieën wilt laten maken;
  • Materiaal uit de collectie Persdocumentatie mag niet door bezoekers gekopieerd worden. Wendt u voor kopieën tot een van de medewerkers Persdocumentatie. Ook de kopieën kunt u afrekenen bij de receptie, à 25 cent per kopie;
  • Voor vragen en informatie kunt u zich wenden tot de studiezaalmedewerker Persdocumentatie.

Meer dan 15 fotokopieën laten maken is alleen mogelijk op bestelling. Wanneer de kopieeropdracht qua werk meer dan een halfuur vergt, wordt voor de resterende tijd tevens een tarief van € 49.00 per uur (incl. btw) in rekening gebracht. Daarnaast worden verzendkosten en eventuele bankkosten in rekening gebracht.

Informatie