Mainmenu

RKDartists als Linked Open Data

Met RKDartists beheert het RKD een belangrijke biografische gegevensbron die informatie over kunstenaars en bedrijven in binnen- en buitenland en uiteenlopende disciplines van beeldende kunst, architectuur en kunstnijverheid bevat. Daarnaast bevat RKDartists ook gegevens over verzamelaars, kunsthistorici, onderzoekers, kunstcritici en andere personen en instellingen die een rol spelen binnen het werkveld van de kunsten.


Linked Open Data

Musea, archieven en onderzoekers hebben bij het verwerken van hun collectiegegevens, archieven en onderzoeken vaak behoefte aan gegevens over de kunstenaars en verzamelaars. Deze worden in veel gevallen door de registratoren en archivarissen handmatig ingevoerd. Dit is niet alleen veel werk, maar deze gegevens moeten ook worden onderhouden aangezien met enige regelmaat bij archiefonderzoek nieuwe biografische gegevens over personen worden gevonden.

Om te voorkomen dat iedereen steeds opnieuw dezelfde biografische data in haar bestanden verwerkt en moet onderhouden is het wenselijk dat dergelijke gegevens in een centrale bron beschikbaar zijn en via koppelingen kunnen worden verkregen. Creëren en onderhouden van data is niet het enige voordeel dat wordt verkregen door data aan een centrale bron te ontlenen. Men verbindt op deze wijze ook haar data, waardoor de bestanden van musea, archieven en onderzoeksinstellingen onderling worden verbonden. Op deze wijze ontstaat een semantisch web van culturele erfgoedinformatie. Het verknopen en delen van deze erfgoedinformatie verloopt via een vaste standaard bekend onder de naam Linked Open Data (LOD). Deze standaard schrijft onder welke structuur data kan worden aangeboden, dat deze 'eeuwig' onder een vast adres (uri) beschikbaar blijft en zonder beperkingen vrij toegankelijk is. Gegevens gepubliceerd als Linked Open Data vormen dan ook stabiele bouwstenen waar u met een gerust hart uw eigen bestanden aan kunt verbinden. Linked Open Data vormt een van de pijlers waarop het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) het gezamenlijke informatielandschap van de erfgoedsector in Nederland baseert. Hier is onder andere gestalte aan gegeven in het termennetwerk, een door NDE aangeboden dienst die toegang biedt tot verspreid aangeboden LOD bronnen.

Het RKD deelt de biografische gegevens van RKDartists met de wereld als Linked Open Data; zij sluit hierbij aan op het Termennetwerk van NDE. Van alle personen en instellingen opgenomen in RKDartists wordt een groot aantal van de beschikbare gegevenselementen als LOD met de wereld gedeeld. Hieronder vindt de technische en inhoudelijke instructies voor het gebruik van de LOD service en de data van RKDartists.


Licentie

Het RKD stelt haar data in RKDartists beschikbaar onder de volgens 'Open Data Common Attribution Licence (ODC-BY) versie 1.0'. Hieronder zijn de voorwaarden voor die aan gebruik van de data worden gesteld samengevat:

You are free:

 • To share: to copy, distribute and use the database
 • To create: to produce works from the database
 • To adapt: to modify, transform and build upon the database

As long as you:

 • Attribute: You must attribute any public use of the database, or works produced from the database, in the manner specified in the license. For any use or redistribution of the database, or works produced from it, you must make clear to others the license of the database and keep intact any notices on the original database.

Het gebruik van de data staat eenieder dus vrij zolang men aan de voorwaarde van 'Attribute' voldoet. Het RKD zou graag zien dat gebruikers aan deze voorwaarde invulling geven door terug te linken naar de originele context van de data in RKDartists. Door terug te linken wordt een koppeling gemaakt naar de data in haar volledige context en voorzien van alle broninformatie. Deze vorm van 'Attribute' doet naar onze mening ook het meeste recht aan de Linked Data gedachte. Details over de licentie zijn hier te vinden.


Welke data uit RKDartists zijn vrijgegeven?

Alle in RKDartists opgenomen personen en instellingen zijn als LOD vrijgegeven. Het RKD heeft echter niet alle in haar database opgenomen gegevens in de LOD opgenomen. De belangrijkste elementen waaronder naam, geslacht, nationaliteit, geboortedatum en -plaats en sterfdatum en -plaats, allen gegevens die noodzakelijk zijn om als 'tombstone gegevens' aan de eigen collectiedata te verbinden zijn volledig vrij beschikbaar.

Een volledige lijst van vrijgegeven elementen is hier te downloaden. Het RKD heeft voor publicatie als LOD gekozen voor de veelgebruikte metadatastandaard SCHEMA.ORG volgens de typen PERSON en ORGANIZATION.

Gegevens als leraar- en leerlingvermeldingen, bron- en literatuurvermelding, standplaats van documentatie binnen het RKD zijn (nog) niet beschikbaar. Bekijk onderaan de List of RKDartists elements een lijst van niet vrijgegeven elementen. Door vanuit de eigen data terug te linken naar RKDartists doet u niet alleen recht aan onze licentievoorwaarden, maar verbindt u uw eigen data naar de gegevens over de persoon/instelling in de volledige en oorspronkelijke context van het RKD. Maak hiervoor gebruik van de url http://data.rkd.nl/artist/#nummer#.


Biografische data aanroepen via een persistent uri

Alle personen en instellingen in RKDartists kunnen met bijbehorende informatie via een persistent identifier worden aangeroepen. De persistent identifier is als volgt samengesteld: http://data.rkd.nl/artists/#nummer#. Dit nummer is in de publieksversie van RKDartists rechtsboven in de detailpresentatie te zien:


Persistente identifier naar biografische gegevens van persoon of instelling in RKDartists, in het bovenstaande voorbeeld van Rembrandt is dit nummer 66219. De uri http://data.rkd.nl/artists/66219 levert dus de biografische gegevens van Rembrandt op.

De uri werkt op basis van 'content negotiation'. Dit betekent dat dezelfde uri vanuit een webbrowser de pagina van Rembrandt in de RKD Explore omgeving opent, terwijl deze vanuit een programmeer-omgeving dezelfde data volgens RDF gemodelleerd terug geeft.

Met een command line applicatie als bijvoorbeeld cURL kan men de data in vier verschillende zelf te kiezen formaten uitvragen:

 • JSON-LD: curl -L -H "Accept: application/ld+json" "http://data.rkd.nl/artists/66219"
 • RDF/XML: curl -L -H "Accept: application/rdf+xml" "http://data.rkd.nl/artists/66219"
 • Turtle curl: -L -H "Accept: text/turtle" "http://data.rkd.nl/artists/66219"
 • N-triples: curl -L -H "Accept: application/n-triples" "http://data.rkd.nl/artists/66219"


Dump RKDartists dataset

Biografische data kunnen niet alleen per persoon of instelling worden opgevraagd, de complete set van alle personen/instellingen kan ook in een keer als dump worden gedownload. Alle door het RKD vrijgegeven data-elementen zijn in de dump opgenomen. Ook de dumps worden in vier standaarden aangeboden. Downloaden van dumps:


Opvragen van datasetbeschrijvingen (in DCAT)

Met behulp van de URL "https://data.rkd.nl/datasets" kan de DCAT file van het RKD worden opgevraagd. Ook deze URL werkt met content-negotiation en wordt in de vier eerder genoemde standaarden aangeboden. Aanroep van de DCAT files met een commandline-applicatie als cURL:

 • JSON-LD: curl -L -H "Accept: application/ld+json" "https://data.rkd.nl/datasets"
 • RDF/XML: curl -L -H "Accept: application/rdf+xml" "https://data.rkd.nl/datasets"
 • Turtle: curl -L -H "Accept: text/turtle" "https://data.rkd.nl/datasets"
 • N-triples: curl -L -H "Accept: application/n-triples" "https://data.rkd.nl/datasets"


Doorzoeken van RKDartists via een SPARQL-endpoint in de dataomgeving van het NDE

Tenslotte bestaat er de mogelijkheid om de RKDartists dataset zoals deze in de omgeving van NDE is ingeladen met behulp van SPARQL te bevragen. De webpagina https://data.netwerkdigitaalerfgoed.nl/rkd/-/queries biedt een aantal voorbeeld SPARQL-queries voor RKDartists. Drie voorbeelden die op de bovengenoemde pagina worden aangeboden:


List of RKDartists elements


Open Search

Het RKD publiceert RKDartists ook als Open Search met data in het EAC formaat. Wij adviseren om de RKDartists Linked Open Data schema.org webservice te gebruiken, maar blijven de Open Search EAC nog wel ondersteunen. Klik hier voor informatie over de Open Search.