Mainmenu

Technische Documentatie

Van infraroodreflectografie, röntgenonderzoek tot verfmonsteranalyse: in de collectie Technische Documentatie staan de resultaten van verschillende vormen van technisch onderzoek naar schilderijen centraal. Het RKD verzamelt, beheert en ontsluit documentatie over materieel technisch onderzoek en de restauratie/conservering van kunstvoorwerpen.


Deze documentatie wordt – zowel in analoge als digitale vorm – toegankelijk gemaakt voor onderzoekers en andere geïnteresseerden. Technische documentatie kan inzichten verschaffen in het ontstaansproces, de materiële toestand en de geschiedenis van kunstwerken en levert zo een belangrijke bijdrage aan de kunsthistorische wetenschap. Het RKD ontsluit ook technische documentatie die zij niet in eigen beheer heeft, onder ander in het kader van The Rembrandt Database.

  

Technische Documentatie in beheer van het RKD

 • Archieven prof. dr. J.R.J. van Asperen de Boer en prof. dr. Molly Faries 

  (Gedigitaliseerde) fotonegatieven met IRR-opnamen en handmontages betreffende circa 2000 schilderijen (voornamelijk Noord- en Zuid-Nederlandse, Duitse en Italiaanse kunst) uit binnen- en buitenlandse collecties, aangevuld met rapporten, correspondentie en verfmonsteranalyses.
 • RKD IRR-onderzoek 

  Digitale IRR-opnamen van ongeveer 700 schilderijen (voornamelijk Noord- en Zuid-Nederlandse kunst) uit binnen- en buitenlandse collecties.
 • Archief Rembrandt Research Project (RRP) 

  Notities, correspondentie, transcripties van veilingcatalogi, (kopieën) van foto's, röntgenopnames en andere beelddocumentatie van meer dan 600 schilderijen van en/of (voorheen) toegeschreven aan Rembrandt, aangevuld met documentatie betreffende verfmonsteranalyses van 164 schilderijen en rapporten betreffende dendrochronologisch onderzoek van de schilderijen op paneel.
 • Archief Oranjezaalproject 

  Aantekeningen, restauratieverslagen, fotografie van voor, tijdens en na de restauratie en documentatie betreffende de materiële geschiedenis van de zeventiende-eeuwse schilderingen in de Oranjezaal in het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch. Bijeengebracht tussen 1998 en 2001.
 • Restauratorenarchieven

  Correspondentie en sterk uiteenlopende documentatie betreffende behandelingen van kunstwerken (overwegend schilderijen) van enkele Nederlandse restauratoren en restauratieateliers, zoals C.F.L. de Wild (1870-1922), dr. A.M. de Wild (1899-1969), P.F.J.M. Hermesdorf (1923-1991) en de Stichting Kollektief Restauratieatelier Amsterdam - SKRA (werkzaam tussen 1983-2006).
 • Diverse documentatie van musea 

  Omvat onder andere röntgenopnamen van schilderijen die aanwezig waren op de Jeroen Bosch-tentoonstelling in ‘s-Hertogenbosch in 1967, fotoafdrukken van röntgenopnamen van schilderijen uit de collectie van het Centraal Museum in Utrecht en kopieën van IRR-montages van schilderijen in de collecties van de National Gallery Londen en het Städel Museum in Frankfurt.
 • Digitaal beeldmateriaal Mondriaan 

  Digitale opnamen met infrarode straling, röntgen en ultraviolet licht van de 17 werken die Piet Mondriaan maakte tussen 1935 en 1940 in Europa en vervolgens in New York. Deze waren bijeengebracht voor de tentoonstelling en publicatie Mondrian: The Transatlantic Paintings (2001) door de Harvard University Art Museums (HUAM). Het RKD is de enige instantie buiten de VS waar een digitale kopie van het materiaal van de tentoonstelling kan worden geraadpleegd.
 • Database met verfrecepten van de Engelse verfproducent Winsor & Newton

 

Raadpleging

Vanwege de kwetsbaarheid van het materiaal en omdat voor een juiste interpretatie enige specialistische kennis nodig is, kan de beschikbare technische documentatie van het RKD alleen op afspraak en onder begeleiding worden geraadpleegd. Bepaalde collectieonderdelen worden op dit moment (nog verder) geïnventariseerd en zijn daardoor nog niet volledig raadpleegbaar. Indien u niet in de gelegenheid bent om het RKD te bezoeken, of vooraf informatie wilt over de aanwezigheid van bepaalde documentatie, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling (zie onder).

 

Beeldmateriaal aanvragen

Onder bepaalde voorwaarden kan het RKD scans aanleveren van technische documentatie voor studiedoeleinden. Zie Beeldmateriaal aanvragen.