Mainmenu

Algemene leveringsvoorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten en Producten die via de RKD website (RKD Explore) worden geleverd.

1. Een actueel assortiment boeken, publicaties en tijdschriften wordt online via de webshop aangeboden. Wij streven ernaar deze bestellingen binnen twee weken te leveren. Dit servicelevel geldt voor alle leveringen binnen Nederland, alsmede binnen en buiten Europa. Voor de verzendkosten bij deze bestellingen hanteren wij drie tarieven:

  • Klein pakket: € 2,50 verzendkosten
  • Middel pakket: € 3,50 verzendkosten
  • Groot pakket: € 7,50 verzendkosten

Indien uw bestelling meerdere boeken, publicaties of tijdschriften betreft dan wordt slechts eenmaal het hoogste verzendtarief in rekening gebracht.

2. Toegangskaarten voor RKD Talks en andere activiteiten worden online via de webshop aangeboden. Uw betalingsbewijs is in dit geval tevens uw toegangsbewijs.

3. Naast de mogelijkheid online producten te bestellen biedt RKD Explore ook de mogelijkheid een aantal diensten bij het RKD af te nemen. De geboden dienstverlening bestaat kort samengevat uit:

4. De website RKD Explore ondersteunt geen ICL leveringen/diensten. Wanneer het RKD goederen verkoopt aan een particulier in de EU, dan wordt de btw in rekening gebracht die geldt in Nederland. Wanneer het RKD goederen verkoopt aan een ondernemer (die dus in eigen land een btw-aangifte doet) wordt er een 0% tarief toegepast op de factuur. Een ondernemer in het buitenland berekent en betaalt in het eigen EU-land de btw. Dit is een intracommunautaire levering, die momenteel niet wordt ondersteund door RKD Explore. Neemt u in dat geval contact op met het RKD.

5. Restitutie van betalingen voor evenementen is niet mogelijk.

6. Het is niet mogelijk om scanaanvragen en fotokopieën na betaling te annuleren.

7. U vrijwaart het RKD tegen de gevolgen van elke claim die uit verspreiding of herpublicatie van scanmateriaal zou kunnen voortvloeien. Zie Beeldmateriaal aanvragen.

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via 070-3339777 of via het contactformulier.