Mainmenu

Beeldmateriaal aanvragen

Het RKD levert afbeeldingen uit RKDimages, RKDportraitsRKDarchives en RKDtechnical, uit de collecties beelddocumentatie, archieven en bibliotheek. De kwaliteit van deze afbeeldingen is afhankelijk van het beschikbare materiaal.


1. Tarieven beeldmateriaal aanvragen

Afbeelding met watermerk: gratis

Afbeeldingen in RKDimages, RKDportraits en RKDarchives kunt u downloaden als jpeg via de knop 'Download'. Deze afbeelding bevat een watermerk.

Beschikbare afbeelding: € 5

Afbeeldingen waarbij de knop 'Bestel' actief is, kunt u tegen betaling bestellen zonder watermerk. De kwaliteit van de afbeeldingen is divers: het formaat in pixels staat onder de afbeelding. U vraagt een afbeelding aan via ons aanvraagformulier. Na betaling ontvangt u een link waarmee de afbeelding kan worden gedownload.

Afbeelding aanvragen: € 31,50

Als de knop 'Vraag scan aan' actief is bij een afbeelding, kan er een nieuwe scan gemaakt worden op 300 ppi A4 formaat. Er kan een scan aangevraagd worden via dit formulier. De levertijd is 3 tot 4 weken na betaling.

Snelle levering en groot formaat: € 77,50

Spoedbestellingen en scans op een groter formaat kunnen worden aangevraagd via dit formulier. Bij een snelle levering ontvangt u de nieuwe scan binnen 3 werkdagen na betaling. Bij een groot formaat wordt de afbeelding geleverd op een formaat groter dan 300ppi A4 formaat, bijvoorbeeld voor een blow-up.

OneDrive

Alle afbeeldingen worden geleverd via OneDrive.


2. Wanneer geen afbeelding kan worden geleverd

Het RKD streeft er naar het leveren van reproducties van materiaal uit de collecties zo goed mogelijk te faciliteren. In bepaalde gevallen is dat niet mogelijk. Welke gevallen dat zijn, leest u hieronder.

Kwetsbaar en nog niet ontsloten materiaal

Het is niet mogelijk scans te leveren van materiaal dat kwetsbaar is of dat onderdeel uitmaakt van archieven die nog niet ontsloten zijn.

Kunstwerken in openbare collecties

Wanneer een kunstwerk zich in een openbare collectie zoals een museum bevindt, dienen scans te allen tijde door u zelf bij de desbetreffende instelling te worden besteld, tenzij het RKD een afbeelding bezit die het kunstwerk in een staat toont die voorafgaat aan het moment waarop het kunstwerk deel uitmaakte van de betreffende collectie. Een uitzondering kan ook worden gemaakt wanneer de desbetreffende openbare collectie niet in staat is om een scan te leveren.

Kunstwerken in de kunsthandel

Wanneer een kunstwerk in de kunsthandel is geweest of is aangeboden op een veiling, dient u scanbestellingen in eerste instantie te richten aan de betreffende kunsthandel of aan het veilinghuis.

Kunstwerken in particuliere collecties

Bestellingen van afbeeldingen van werken uit particuliere collecties worden door het RKD per geval beoordeeld. Het RKD geeft geen adresgegevens van eigenaren. Eventueel en indien mogelijk zoekt het RKD met de eigenaar contact over een bestelling.


3. Auteursrecht

Indien er auteursrecht op het werk berust, is voor het gebruik ervan toestemming nodig van de auteursrechthebbende. Wanneer u materiaal verspreid of in een publicatie gebruikt zonder de benodigde toestemming van de auteursrechthebbende, dan kan deze juridische stappen tegen u ondernemen. Klanten van het RKD zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van rechten bij verspreiding of herpublicatie uit de collectie. Voor meer informatie over auteursrecht, zie deze pagina.


4. Vrijwaring

Het RKD levert uitsluitend afbeeldingen voor eigen persoonlijk gebruik door de klant. De klant vrijwaart de Stichting RKD tegen de gevolgen van elke claim die uit verspreiding of herpublicatie zou kunnen voortvloeien.


5. Bronvermelding

Wanneer beeldmateriaal wordt gebruikt voor publicatie is de aanvrager gehouden onderstaande bronvermelding in de directe nabijheid van de gepubliceerde afbeelding te plaatsen of in een fotoverantwoording op te nemen.

Afbeeldingen uit de beeldencollectie:

Fotocollectie RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag

Een archiefbestand:

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag (naam archief), (archiefnummer tussen haakjes), inventarisnummer (inv. nr.)

Een origineel kunstwerk:

Naam kunstenaar, titel kunstwerk (cursief), datering, techniek en drager, collectie RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag

Een origineel kunstwerk gefotografeerd door een RKD medewerker:

Foto (naam fotograaf), RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag

Een afbeelding uit de RKDimages database:

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, RKDimages (nummer tussen haakjes)

Afbeelding gefotografeerd voor het gebruik van het project Inventaris Nederlandse Decoratieve Interieurschildering:

Foto (naam fotograaf), RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag/RCE, Amersfoort

Afbeelding uit de collectie van het Iconografisch Bureau:

Foto collectie RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis/IB, Den Haag

Voor vragen kunt u contact opnemen met explore@rkd.nl.