Mainmenu

Beeldmateriaal aanvragen

In verband met het coronavirus bieden wij een aangepaste vorm aan van deze dienst. Het kan zijn dat wij de afbeelding niet of later dan gewoonlijk kunnen leveren.


Het RKD levert afbeeldingen uit RKDimages, RKDportraits en RKDarchives, uit de analoge collecties beelddocumentatie, archieven en bibliotheek. De kwaliteit van deze afbeeldingen is afhankelijk van het beschikbare materiaal. Momenteel is het niet toegestaan om zelf foto's te maken van de archieven in verband met de AVG wetgeving.


1. Tarieven beeldmateriaal aanvragen 2021

Afbeelding met watermerk: gratis

Alle afbeeldingen die in RKDimages en RKDportraits te zien zijn, kunt u downloaden als jpeg. De download bevat een watermerk over de afbeelding heen.

Beschikbare afbeelding: € 5

Indien bij een afbeelding een 'Bestel'-knop staat afgebeeld, kunt u deze automatisch bestellen. De kwaliteit van de afbeeldingen is divers. Het aantal pixels ziet u links onder de afbeelding. Dit tarief is incl. btw.

Afbeelding aanvragen: € 31,50

Heeft u de afbeelding op de website gevonden, maar staat er een 'Vraag scan aan'-knop bij, dan is de huidige afbeelding niet geschikt voor levering. Deze afbeeldingen worden bij bestelling opnieuw gescand. Ook van materiaal waarvan geen afbeelding op de website staat, kan een scan aangevraagd worden via dit formulier. De levertijd is maximaal 15 werkdagen na betaling. De afbeeldingen worden gescand op 300 ppi A4 formaat.

Snelle levering en groot formaat: € 77,50

Bij een Snelle levering wordt de afbeelding binnen drie werkdagen na betaling geleverd. Bij een Groot formaat wordt de afbeelding geleverd op een formaat groter dan 300ppi, voor bijvoorbeeld een blow-up of poster. De aanvraag dient u in via dit formulier.

Handleiding

Voor vragen over het betalen en downloaden van scanaanvragen kunt u gebruik maken van de handleiding.


2. Wanneer geen afbeelding kan worden geleverd

Het RKD streeft er naar het leveren van reproducties van materiaal uit de collecties zo goed mogelijk te faciliteren. In bepaalde gevallen is dat niet mogelijk. Welke gevallen dat zijn, leest u hieronder.

Kwetsbaar en nog niet ontsloten materiaal

Het is niet mogelijk scans te leveren van materiaal dat kwetsbaar is of dat onderdeel uitmaakt van archieven die nog niet ontsloten zijn.

Kunstwerken in openbare collecties

Wanneer een kunstwerk zich in een openbare collectie zoals een museum bevindt, dienen scans te allen tijde door u zelf bij de desbetreffende instelling te worden besteld, tenzij het RKD een afbeelding bezit die het kunstwerk in een staat toont die voorafgaat aan het moment waarop het kunstwerk deel uitmaakte van de betreffende collectie. Een uitzondering kan ook worden gemaakt wanneer de desbetreffende openbare collectie niet in staat is om een scan te leveren.

Kunstwerken in de kunsthandel

Wanneer een kunstwerk in de afgelopen vijf tot zeven jaar in de kunsthandel is geweest of is aangeboden op een veiling, dient u scanbestellingen in eerste instantie te richten aan de betreffende kunsthandel of aan het veilinghuis. Van kunstwerken die langer dan vijf tot zeven jaar geleden in de kunsthandel of op een veiling zijn geweest, of waarvan de huidige verblijfplaats onbekend is, kunnen bij het RKD reproductie scans worden besteld.

Kunstwerken in particuliere collecties

Bestellingen van afbeeldingen van werken uit particuliere collecties worden door het RKD per geval beoordeeld. Het RKD geeft geen adresgegevens van eigenaren. Eventueel en indien mogelijk zoekt het RKD met de eigenaar contact over een bestelling.


3. Auteursrecht

Indien er auteursrecht op het werk berust, is voor het gebruik ervan toestemming nodig van de auteursrechthebbende. Wanneer u materiaal verspreid of in een publicatie gebruikt zonder de benodigde toestemming van de auteursrechthebbende, dan kan deze juridische stappen tegen u ondernemen. Klanten van het RKD zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van rechten bij verspreiding of herpublicatie uit de collectie. Voor meer informatie over auteursrecht, zie deze pagina.


4. Vrijwaring

Het RKD levert uitsluitend afbeeldingen voor eigen persoonlijk gebruik door de klant. De klant vrijwaart de Stichting RKD tegen de gevolgen van elke claim die uit verspreiding of herpublicatie zou kunnen voortvloeien.


5. Bronvermelding

Wanneer beeldmateriaal wordt gebruikt voor publicatie is de aanvrager gehouden onderstaande bronvermelding in de directe nabijheid van de gepubliceerde afbeelding te plaatsen of in een fotoverantwoording op te nemen.

Afbeeldingen uit de beeldencollectie:

Fotocollectie RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag

Een archiefbestand:

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag (naam archief), (archiefnummer tussen haakjes), inventarisnummer (inv. nr.)

Een origineel kunstwerk:

Naam kunstenaar, titel kunstwerk (cursief), datering, techniek en drager, collectie RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag

Een origineel kunstwerk gefotografeerd door een RKD medewerker:

Foto (naam fotograaf), RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag

Een afbeelding uit de RKDimages database:

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, RKDimages (nummer tussen haakjes)

Afbeelding gefotografeerd voor het gebruik van het project Inventaris Nederlandse Decoratieve Interieurschildering:

Foto (naam fotograaf), RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag/RCE, Amersfoort

Afbeelding uit de collectie van het Iconografisch Bureau:

Foto collectie RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis/IB, Den Haag

Voor vragen kunt u contact opnemen met explore@rkd.nl.