Mainmenu

Bruiklenen

Het RKD leent graag stukken uit haar collectie uit voor tentoonstellingen met een wetenschappelijk of cultureel doel, die gehouden worden in een museum, bibliotheek of vergelijkbare instelling. Hoewel het RKD het belangrijk vindt haar collectie in te zetten bij tentoonstellingen van derden, is het helaas niet mogelijk alle bruikleenaanvragen te honoreren. Zo kan het voorkomen dat de fysieke conditie van een werk het niet toe laat te reizen, of dat de omstandigheden of duur van de tentoonstelling niet geschikt zijn voor de aangevraagde werken.

Zie hier voor onze voorwaarden voor het uitlenen van bruiklenen. Houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat wij objecten niet langer dan vier maanden uitlenen en dat een bruikleen minimaal drie maanden voor de openingsdatum aangevraagd dient te worden.

Bruikleenaanvragen kunnen op twee manieren worden ingediend, op papier of digitaal. U dient de volgende documenten op sturen:

Alle documenten kunt u sturen aan het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, t.a.v. prof. dr. Chris Stolwijk, Stichting RKD Postbus 90418 2509 LK Den Haag of digitaal naar explore@rkd.nl t.a.v. prof. Dr. Chris Stolwijk met het onderwerp: bruikleen.

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Met het indienen van de bruikleenaanvraag bevestigt de aanvrager te voldoen aan de algemene bruikleenvoorwaarden.

U hoort binnen 1 maand of wij uw aanvraag kunnen honoreren.

Informatie