Mainmenu

Bruiklenen

Het RKD levert regelmatig bijdragen aan museale tentoonstellingen en wetenschappelijk onderzoek. Voor het bruikleenverkeer geldt een aantal voorwaarden. Archief-, documentatie- en bibliotheekmaterialen worden enkel uitgeleend voor tentoonstellingen of wetenschappelijk onderzoek. Daarbij dient aan de museale eisen voor de expositie van het materiaal te worden voldaan. Een bruikleen moet ten minste twee maanden voor het begin van de betreffende expositie aangevraagd worden. Alleen schriftelijke aanvragen (niet per e-mail) worden in behandeling genomen. De aanvraag kunt u richten aan de directeur, dr. Chris Stolwijk.

Postadres
Stichting RKD
Postbus 90418
2509 LK Den Haag

Informatie