Mainmenu

Bruiklenen

Het RKD leent graag stukken uit zijn collectie uit ten behoeve van tentoonstellingen die worden gehouden in een museum, bibliotheek of vergelijkbare culturele instelling.


Hoewel het RKD het belangrijk vindt zijn collectie beschikbaar te stellen voor wetenschap en publiek, is het helaas niet altijd mogelijk om een bruikleenaanvraag te honoreren. Zo kan het voorkomen dat de fysieke conditie van een object te kwetsbaar is of dat de omstandigheden van de tentoonstelling niet geschikt zijn voor de aangevraagde werken.

Lees hier de bruikleenvoorwaarden voor het uitlenen van voorwerpen uit onze collectie. Houdt u er rekening mee dat een bruikleen minimaal drie maanden vóór de openingsdatum van de tentoonstelling aangevraagd dient te worden.

De bruikleenaanvraag kunt u zowel per post als per e-mail indienen. Om uw aanvraag in behandeling te nemen hebben wij de volgende ingevulde formulieren nodig:

Alle documenten kunt u sturen aan: RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, t.a.v. prof. dr. Chris Stolwijk, Postbus 90418, 2509 LK Den Haag of digitaal naar explore@rkd.nl, t.a.v. prof. dr. Chris Stolwijk, met het onderwerp: bruikleen.

Alleen bruikleenaanvragen met de twee volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Met het indienen van de bruikleenaanvraag bevestigt de aanvrager te voldoen aan de bruikleenvoorwaarden.