Mainmenu

Fotoverantwoording

Auteursrechten kunstwerk
Foto’s van kunstwerken waarvan de maker nog in leven is of niet langer dan zeventig jaar geleden is overleden, kunnen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van de kunstenaar of diens erfgenamen/wettelijke vertegenwoordigers. U kunt contact op nemen met de kunstenaar zelf of met diens erfgenamen/wettelijke vertegenwoordigers, of met Pictoright die de rechten van een groot aantal kunstenaars beheert.

Auteursrechten op foto's
Voor foto’s van driedimensionale kunstwerken of waarop een driedimensionale voorstelling te zien is en voor foto’s die tevens zijn bedoeld als kunstwerk, geldt dat wanneer de fotograaf wordt vermeld reproductie ervan niet is toegestaan zonder toestemming van de fotograaf of diens erfgenamen/wettelijke vertegenwoordigers. Voor adressen van fotografen en fotobureaus kunt u contact opnemen met de Stichting Burafo.

Auteursrechten op archivalia
Indien het auteursrecht van toepassing is, kunnen foto’s van archiefstukken dan wel citaten uit archiefstukken niet worden gereproduceerd zonder toestemming van het RKD, van de auteur van het betreffende manuscript, respectievelijk de afzender van de brief of hun erfgenamen/wettelijke vertegenwoordigers. Voor de rechtspositie van in archiefstukken genoemde, nog levende personen, die met identificeerbare personen in verband kunnen worden gebracht, wordt gewezen op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Portretrecht
Naast de auteursrechthebbende moet bij publicatie van portretten rekening worden gehouden met de rechten van de geportretteerde. Ingevolge de bepalingen in de Auteurswet inzake het portretrecht is de gebruiker van de foto gehouden zich te verzekeren van de toestemming van de geportretteerde, of diens nabestaanden tot tien jaar na overlijden van deze, in geval van een in opdracht gemaakt portret.

Zie voorts onder:
Leveringsvoorwaarden

Informatie
E: info@rkd.nl