Mainmenu

Uitgelicht

B.J.Blommers (1845-1914) De zonnige Haagse School

André Groeneveld, Else Speelman, Evelien de Visser, Tiny de Liefde-van Brakel € 24,95
Product preview

Aanvraag beoordeling van een kunstwerk / request evaluation of a work of art

*For English see below*

U kunt een kunstwerk laten onderzoeken door een van onze specialisten. Hiervoor geldt een starttarief van € 50,00 (excl. btw) per onderzoek. Wanneer er meer onderzoek nodig is, komt hier een vervolgtarief van € 50,00 (excl. btw) per halfuur bij. Het onderzoeksresultaat ontvangt u in de vorm van een digitaal verslag. De mededelingen die het RKD verstrekt over kunstwerken zijn het resultaat van kunsthistorisch onderzoek van een of meerdere medewerkers en kunt u niet als expertise beschouwen. Het RKD verricht geen taxatie van kunstwerken, daarvoor verwijzen wij u door. U kunt uw verzoek tot beoordeling indienen via onze webshop. Voeg hierbij een digitale afbeelding toe, met daarbij alle gegevens die u tot uw beschikking heeft (materiaal, maten, signatuur, herkomst en dergelijke).

Klik op onderstaande link voor meer informatie.
https://rkd.nl/nl/diensten-en-producten/beoordelingen

Klik op onderstaande link voor het aanvraagformulier.
https://rkd.nl/nl/profiel/mijn-aanvragen/aanvraag-beoordelen-van-een-kunstwerk

**Attentie: het invullen van een Nederlandstalig aanvraagformulier heeft tot gevolg dat alle e-mailcorrespondentie in het Nederlands plaatsvindt**

The RKD offers the service of having your art work evaluated by one of our specialists. We charge a minimum rate of € 50.00 (excl. VAT) per object for evaluating art works. The fee for further examination is € 50.00 (excl VAT) per extra half hour. The results of the evaluation are sent in the form of a digital report. The statements issued by the RKD on an art work are the result of art historical research by one or more staff members and cannot be regarded as expertise. The RKD do not carry out art appraisals. You can submit your request for evaluation through our webshop. Attach a digital image to the application and include all available information (material, measurements, signature, provenance, etc).

More information: https://rkd.nl/en/products-and-services/having-your-art-work-evaluated

Please find the request form here: https://rkd.nl/en/profile/my-requests/application-evaluation-of-an-art-object

** Attention: filling out this application form in English means that all email correspondence will take place in English **Andere producten uit deze categorie:

  • Aanvraag specialistisch onderzoek / request specialised research