Mainmenu
Product preview

Aanvraag beoordeling van een kunstwerk

U kunt kunstwerken door het RKD laten beoordelen op basis van een toegezonden digitale afbeelding, met vermelding van alle bekende gegevens (materiaal, maten, signatuur, herkomst e.d.). Het RKD kan informatie verstrekken over de vervaardiger, de periode van ontstaan of het onderwerp van de voorstelling. Voor een reguliere beoordeling van kunstwerken (stilistisch, iconografisch of topografisch) door een conservator, geldt een starttarief van € 50,00 (excl. BTW) per beoordeling. Als de beoordeling meer onderzoek vergt, geldt een vervolgtarief van € 50,00 (excl. BTW) per halfuur. De onderzoeksresultaten kunt u na afronding van het onderzoek downloaden via onze site, of worden u toegezonden via e-mail. De mededelingen over kunstwerken die het RKD verstrekt zijn het resultaat van kunsthistorisch onderzoek van één of meerdere medewerkers en kunt u niet als expertise beschouwen. Mocht uw aanvraag de werkzaamheden van het reguliere onderzoek overstijgen, dan wordt u hierover bericht.

Klik op onderstaande link voor meer informatie.
https://rkd.nl/nl/diensten-en-producten/beoordelingen

Klik op onderstaande link voor het aanvraagformulier.
https://rkd.nl/nl/profiel/mijn-aanvragen/aanvraag-beoordelen-van-een-kunstwerk

**Attentie: het invullen van een Nederlandstalig aanvraagformulier heeft tot gevolg dat alle e-mailcorrespondentie in het Nederlands plaatsvindt**

Andere producten uit deze categorie:

  • Request evaluation of a work of art

  • Request specialised research

  • Aanvraag specialistisch onderzoek

  • Request examination with infrared reflectography (IRR)

  • Aanvraag onderzoek met infraroodreflectografie (IRR)