Mainmenu
112624
1 / 1

Frans J. van der Elst

Kwalificaties
schilder, tekenaar
Nationaliteit/school
Noord-Nederlands
Geboren
1720/1725
waarschijnlijk een zoon van Jan Theunis van der Elst, schoolmeester in Dokkum vanaf 1730 (op 28 november 1723 wordt in Wierum een zoon gedoopt: Former Jans van der Elst). (Scheen 1981)
Zie ook
in dit veld vindt u verwijzingen naar een groepsnaam of naar de kunstenaars die deel uitma(a)k(t)en van de groep. Ook kunt u verwijzingen naar andere kunstenaars aantreffen als het gaat om samenwerking zonder dat er sprake is van een groep(snaam). Dit is bijvoorbeeld het geval bij kunstenaars die gedeelten in werken van een andere kunstenaar voor hun rekening hebben genomen (zoals bij P.P. Rubens en J. Brueghel I).
Deze persoon/entiteit in andere databases
Biografische gegevens
Werkzame periode
1758 - 1779
in de 'Stads- en dorpskroniek van Wumkes' wordt vermeld: 'F. van der Elst als konstschilder te Dokkum 1758'; gedateerd werk gem. Frans van der Elst 1770 of 1779 (Scheen 1981); drie portretten, gesigneerd F. van der Helst en 1759 gedateerd mogelijk eveneens van dezelde schilder
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
werkzaam in
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
landschap (als genre), diervoorstelling (genre), allegorie, portret
Materiaal/techniek
olieverf
Ingevoerd op: 1997-02-13; Gewijzigd op: 2017-01-31

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?