Mainmenu

Philip Vinckeboons (I)

Kwalificaties
schilder
Nationaliteit/school
Zuid-Nederlands
Geboren
Mechelen 1545
born in Mechelen (Van Eeghen 1952)
Overleden
Amsterdam 1601
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
father of David Vinckboons
Deze persoon/entiteit in andere databases
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
  • Mechelen 1573 - 1579
    first reported as a free master in the lists of the Guild of St. Luke in 1573; moved to Antwerp 1579 (Goossens 1954)
  • Antwerpen 1579 - 1586
    enrolled the Antwerp guild of St. Luke in 1580 (Van Eeghen 1952) and is reported as a member several times until 1586 (Goossens 1954)
  • Middelburg (Zeeland) 1586 - 1591
  • Amsterdam 1591-03-08 - 1601
    reported as 'poorter' of Amsterdam on March 8th, 1591 (Van Eeghen 1952; Goossens 1954)
geboren
werkzaam in
overleden
Materiaal/techniek
olieverf
Ingevoerd op: 1999-12-10; Laatste wijziging: 2017-03-30

Reacties

Lode Goukens 12 mei 2016
hij woonde in 1584 in ANtwerpen (SAA, Stadsarchief Antwerpen: GA 4833, in perkament gebonden lijsten per wijk, titel op buitenzijde, 478 folio's. Register inhouden[de] de huysen ende woonyngen bevonden inden I. II. III. IIII. V. VI. en[de] VII. wycken deser stadt van Antwerpe[n]. 1584 (Antwerpen) 1584))
Gillis Vinckboom die ook schilder was bleek vertrokken uit Antwerpen volgens dit register van de 9de ewijk
Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?