Mainmenu
Kwalificaties
schilder, decoratieschilder (van interieurs), frescoschilder
schilderde o.a. in het Paleis te Honselaersdijk en het stadswapen in het Stadhuis van Wormer
Nationaliteit/school
Noord-Nederlands
Geboren
Wormer (Wormerland) 1590/1610
ca. 1600; door Hoogewerff vermeld als Drenthenaar (zie boven). Hoe dit te rijmen valt met Wormer is niet duidelijk. Cracht had wel een zwager in Wormer wonen (Bredius 1915-1922)
Overleden
Den Haag 1645/1646-05-09
vóór 9 mei 1646 (veiling van nalatenschap)
Zie ook
in dit veld vindt u verwijzingen naar een groepsnaam of naar de kunstenaars die deel uitma(a)k(t)en van de groep. Ook kunt u verwijzingen naar andere kunstenaars aantreffen als het gaat om samenwerking zonder dat er sprake is van een groep(snaam). Dit is bijvoorbeeld het geval bij kunstenaars die gedeelten in werken van een andere kunstenaar voor hun rekening hebben genomen (zoals bij P.P. Rubens en J. Brueghel I).
werkte vanaf 13 januari 1627 samen met Cornelis (I) Schut voor Giorgio Pescatori aan diens villa in Frascati, het 'Casino Pescatore' (Blanchardière/Bodart 1974, o.a. p. 186-187, appendice 1 en 2)
Deze persoon/entiteit in andere databases
Biografische gegevens
Werkzame periode
1621 - 1646
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
  • Rome 1621 - 1631
    vanaf 1621 (Hoogewerff p. 135), op 9 september 1622 had hij al een geding omtrent twee schetsboeken; hij was een van de oprichters van de schildersbent De Bentvogels en in 1626 lid van de broederschap S. Maria in Campo Santo; hij was bevriend met David de Haen (Blanchardière/Bodart 1974, p. 184); in 1626 kreeg hij een trap van een paard tegen zijn been en de chirurgijn bezocht hem op 6 juni 1626. In 1631 komt hij nog te Rome voor (Hoogewerff 1952); vanaf ca. 1622 (Thieme-Becker); van 1622 tot 1629 (Blanchardière/Bodart 1974, p. 184)
  • Den Haag 1631 - 1646
    vanaf 1631 lid van het Haagse gilde, waarvan hij van 1634 tot 1636 en in 1640 Hoofdman was. In 1642 werd hij als lid van de Haagse schutterij ingeschreven. Hij werkte in 1638 in Paleis Honselaersdijk. In 1645 wordt een zwager van hem in Wormer vermeld (Bredius 1915-1922). Op 9 mei 1646 wordt zijn nalatenschap in het sterfhuis geveild (Bredius 1915-1922)
geboren
werkzaam in
overleden
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
landschap (als genre), portret, christelijk religieuze voorstelling, mythologie
Materiaal/techniek
olieverf
Lid van
Ingevoerd op: 1991-12-02; Gewijzigd op: 2017-03-30

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?