Mainmenu

Joos van Craesbeeck

Kwalificaties
schilder, tekenaar
De Clippel 2006, dl.1, p. 6-7: bakker
Nationaliteit/school
Zuid-Nederlands
Geboren
Neerlinter (Linter) 1605/1606
tot 1869 gold in de litteratuur Brussel als zijn geboorteplaats. Th van Lerius echter publiceerde in 1869 zijn ware geboorteplaats (De Clippel 2006, dl.2, p. 3 noot 6); 1605 of 1606 (De Clippel 2006, dl.1, p. 4)
Overleden
Brussel 1660/1661
tussen 1660 en 1661. De Clippel 2006, dl.1, p. 27: de inschrijving in het gilde van Brussel van een zekere Lucas Viters als leerling is het laatste gedocumenteerde levensteken van de schilder. Stylistisch is echter zeer plausibel dat van Craesbeeck nog voor 1660 in leven was, terwijl De Bie in zijn 'Gulden Cabinet' in 1661 over Van Craesbeeck spreekt als zijnde overleden: zijn sterfdatum moet dus 1660-1661 zijn (De Clippel 2006, dl.1, p. 27)
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
Zoon van Joos sr (overleden 1613, waarschijnlijk bakker te Neerlinter) en zijn tweede echtgenote Gertruid van Callenborch (De Clippel 2006, dl.1 p. 4); 1631 gehuwd met Johanna Tielens: de landschapsschilder Jan Tielens was haar oom, terwijl twee van haar ooms aan moederszijde beeldsnijder waren: Melchior en Caspar Grison
Deze persoon/entiteit in andere databases
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
  • Neerlinter (Linter) 1605
  • Antwerpen 1630 - 1637
    Van Craesbeeck maakte op 15 oktober 1630 te Antwerpen met Johanna Tielens een huwelijkscontract (De Clippel 2006, dl.1, p. 5); in 1633-1634 meesterschilder in het gilde (De Clippel 2006, dl.1, p.11)
  • Brussel 1651
    De Clippel 2006, dl.1, p. 23: inschrijving in het Brusselse gilde op 5 maart 1651; Duverger 1992, p. 229: Bruessel, plaetse synder residentie. Waar Van Craesbeek tussen 1637 en 1651 was is niet met zekerjheid uit te maken. De Clippel maakt aannemelijk, dat Van Craesbeecks verhuizing samenhing met die van David Teniers II op 7 september 1650 naar Brussel: Teniers lijkt voor van Craesbeeck en de waardering voor de genrekunst in Brussel van eminent belang geweest te zijn (De Clippel 2006, dl.1, p. 26-27)
geboren
werkzaam in
overleden
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
genrevoorstelling, historie (als genre), portret, boerengenre
Materiaal/techniek
olieverf
Ingevoerd op: 1991-12-02; Gewijzigd op: 2017-07-31

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?