Mainmenu

Gerbrandus van der Haven

Kwalificaties
beeldhouwer, steenhouwer
vervaardigde o.m in Friesland: titelplaat voor de atlas van Halma (1718): panelen van de preekstoel te Workum (1718): beeld St. Michaël in het stadhuis te Harlingen (1730): beelden op orgel in de Grote Kerk te Leeuwarden (1725); in Groningen o.m. beeldhouwwerk aan het huis Sichterman (Scheen 1981)
Nationaliteit/school
Noord-Nederlands
Geboren
Leeuwarden 1690
vóór 1690 (in dat jaar overleed zijn vader) (Scheen 1981)
Overleden
Groningen (stad) 1765
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
broer van Th. van der Haven
Zie ook
in dit veld vindt u verwijzingen naar een groepsnaam of naar de kunstenaars die deel uitma(a)k(t)en van de groep. Ook kunt u verwijzingen naar andere kunstenaars aantreffen als het gaat om samenwerking zonder dat er sprake is van een groep(snaam). Dit is bijvoorbeeld het geval bij kunstenaars die gedeelten in werken van een andere kunstenaar voor hun rekening hebben genomen (zoals bij P.P. Rubens en J. Brueghel I).
Deze persoon/entiteit in andere databases
Biografische gegevens
Werkzame periode
1713 - 1757
ca. 1713-1757
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
  • Leeuwarden 1713
    was in dat jaar 'mr. metselaar' aldaar (Scheen 1981)
  • Groningen (stad) 1757
    vestigde zich in dat jaar aldaar (Scheen 1981)
geboren
werkzaam in
overleden
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
figuurvoorstelling
Ingevoerd op: 2008-08-13; Laatste wijziging: 2020-09-02

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?