Mainmenu
Nationaliteit/school
Noord-Nederlands
Geboren
Haarlem 1618
bij zijn ondertrouw te Amsterdam op 24-12-1654 verklaarde hij 36 jaar oud te zijn en geboortig uit Haarlem (I.van Thiel-Stroman 1999, p. 232)
Overleden
Amsterdam 1658-11/1658-12-02
op 2 december 1658 begraven (De Vries 1885)
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
Zoon van de katholieke Pieter Pietersz. Holsteyn (stadsglazenier van Haarlem, tapijtontwerper en graveur) en diens eerste vrouw Maritge Cornelisdr.; jongere broer van de schilder, glazenier en graveur Pieter Pietersz Holsteyn (ca 1614-1673). Hij trouwde 10 januari 1655 met Machteltje Cornelisdr Holblock, zuster van de schilder Jan Cornelisz Holblock (ca. 1612-1679).
Zie ook
in dit veld vindt u verwijzingen naar een groepsnaam of naar de kunstenaars die deel uitma(a)k(t)en van de groep. Ook kunt u verwijzingen naar andere kunstenaars aantreffen als het gaat om samenwerking zonder dat er sprake is van een groep(snaam). Dit is bijvoorbeeld het geval bij kunstenaars die gedeelten in werken van een andere kunstenaar voor hun rekening hebben genomen (zoals bij P.P. Rubens en J. Brueghel I).
Deze persoon/entiteit in andere databases
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
  • Haarlem 1640-07-07
    op deze datum (7 juli 1640) trad zijn vader op in een geschil rond een bedrag van fl. 100,- dat hij te weinig zou hebben ontvangen van de schilder Adriaen Muyltjes voor een schilderij; wanneer hij lid werd van het Gilde van Sint Lukas te Haarlem is onbekend; ontving op 27 september 1647 betaling van het bestuur van het Oudemannenhuis voor een schoorsteenstuk
  • Amsterdam 1647 - 1658-12-02
    op 7 november 1647 in een notariële acte genoemd als woonachtig te Amsterdam met zijn broer Pieter; op 30 januari 1652 werd Cornelis poorter van Amsterdam; hij werd op 2 december 1658 begraven in de Nieuwe Kerk vanuit zijn woonhuis op de Rozengracht; citizenship op 30 January 1652 (Scheltema 1853)
geboren
werkzaam in
overleden
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
portret, historie (als genre)
Materiaal/techniek
olieverf
Ingevoerd op: 1992-01-10; Laatste wijziging: 2020-03-24

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?