Mainmenu
2 afbeeldingen

Raden Sarief Bastaman Saleh

Kwalificaties
schilder, tekenaar, aquarellist, lithograaf
Hij ontving in 1844 van Koning Willem II de onderscheiding van ridder in de Orde van de Eikenkroon van het Groothertogdom Luxemburg, in 1849 ontving hij van Ernest II van Sachsen-Coburg en Gotha de kruis van de Saksen Ernestische Huisorde en in 1851 ontving hij de eretitel van 'schilder des Konings'. In 1870 ontving hij van keizer Frans-Jozef de commandeurskruis met ster van de Oostenrijkse Frans-Jozef Orde. Door de Duitse Keizer werd Saleh in 1877 benoemd tot ridder van de kroonorde 2de klasse.
Nationaliteit/school
Nederlands-Indisch (hist. nat.)
Geboren
Semarang (Indonesië) 1811
ca. 1811; volgens Scheen 1981 ca. 1814
Overleden
Buitenzorg (Nederlands Indië) 1880-04-23
Deze persoon/entiteit in andere databases
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
 • Den Haag 1830 - 1839
 • Berlijn 1839
 • Düsseldorf 1839
 • Frankfurt am Main 1839
 • Dresden 1839 - 1845
  en 1847-1849
 • Den Haag 1844
 • Coburg 1844
 • Den Haag 1848
  en 1851
 • Parijs 1845 - 1850
  Scheen herhaalt hetgeen KRAMM (zie ref. in literatuurlijst) heeft geschreven: [Kramm] ‘/…/ Kort daarna weer naar Parijs vertrokken om HORACE VERNET, op zijn togt naar het Fransch-Algiersche leger, te vergezellen, en zijne studiën aldaar glansrijk voort te zetten’. Zie: Journal de La Haye nº 12, lundi 13 et mardi 13 janvier 1845:’ Le peintre Radin Saleh se trouve en ce moment à Paris, où il se propose de continuer ses études sous la conduite d’Horace Vernet. Il l’acccompagnera probablement dans ses voyages’. Het misverstand is waarschijnlijk gebaseerd op een ‘wishful thinking’ dat niet werd verwezenlijkt. Onderzoek van Guillot & Labrousse in het archief Vernet heeft aangetoond dat het onmogelijk was dat Saleh Vernet op zijn officiële missie naar Algerije in maart-mei 1845 heeft vergezeld. Saleh heeft bovendien Parijs in die periode niet verlaten (getuige de brieven die hij uit Parijs heeft geschreven) (mededeling M.-O. Scalliet).
 • Groot-Brittannië 1847
  Londen
 • Schotland 1847
 • Den Haag 1851
 • Java 1852 - 1880
  1852-1875; 1879-1880
 • Den Haag 1875
 • Coburg 1876
 • Florence 1877
 • Napels 1877
 • Capri 1877
 • Parijs 1877 - 1878
geboren
werkzaam in
overleden
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
landschap (als genre), portret, diervoorstelling (genre), marine (als genre), historie (als genre), stadsgezicht, genrevoorstelling, christelijk religieuze voorstelling, oriëntalisme
Ingevoerd op: 1993-12-16; Laatste wijziging: 2021-06-03

Reacties

Scalliet 10 februari 2018
literatuur
Marie-Odette Scalliet, “Raden Saleh and the Parisian Experienceˮ, in Russell Storer, ed., Between Worlds: Raden Saleh and Juan Luna, Singapore: National Gallery Singapore, 2017, p. 34-52
Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?