Mainmenu

Petrus Johannes Schotel

man / Nederlands
Kwalificaties
etser, lithograaf, schilder, aquarellist, tekenaar
bekleedde sedert 1830 de functie van leraar bij het Koninklijk Instituut voor de Marine in Medemblik
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Dordrecht 1808-08-19
Overleden
Dresden 1865-07-23
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
zoon van Johannes Christiaan Schotel (1787-1838)
Zie ook
in dit veld vindt u verwijzingen naar een groepsnaam of naar de kunstenaars die deel uitma(a)k(t)en van de groep. Ook kunt u verwijzingen naar andere kunstenaars aantreffen als het gaat om samenwerking zonder dat er sprake is van een groep(snaam). Dit is bijvoorbeeld het geval bij kunstenaars die gedeelten in werken van een andere kunstenaar voor hun rekening hebben genomen (zoals bij P.P. Rubens en J. Brueghel I).
Deze persoon/entiteit in andere databases
Biografische gegevens
Werkzame periode
1823 - 1865
ca. 1823-1865
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
 • Frankrijk
  maakte in 1827, 1828, 1829 en 1835 reizen naar Frankrijk, Duitsland en België - [BUITENLANDSE PAS] Burgemeester der Stad Dordrecht, permitteren aan [de Heer Joannes Christianus Schotel, Kunstschilder][Petrus Johannes Schotel, Kunstschilder] van Beroep [...] Geboren te Dordrecht Woonachtig binnen deze Stad om te reizen naar [Parijs & verder ter reizen in Frankrijk] wordende mitsdien alle Commanderende Officieren van Steden en Plaatsen verzocht, denzelve overal vrij en ongehindert te doen passeren en repasseren; en ingevalle van nood, hulp en bijstand te verleenden Dordrecht den 13 September 1827 [er staat 1821!]. Burgemeesteren voornoemd Van Tets van Langerak Ter ordonnantie van dezelve S.H. Lotsij SIGNALEMENT Oud: 40 [19 1/2 jaren] Lang: 1 El 7 palm 7 1/2 duim [1-6-7 1/2] Hair: donkerbruin [ligtbr.] Wenkbraauwen: dito [do] Voorhoofd: hoog [hoog] Oogen: blaauw [blaauw] Neus: lang [ord(inair)] Mond: oridinair [id] Kin: rond [rond] Baard: bruin [bruin] Aangezigt: ovaal [ovaal] Kleur: gezond [gezond] Bijzondere Lidteekenen: geschonden van de kinderziekte [geene] Handteekening van : J.C. Schotel (hier Twee voorschrijvingen ter bekoming van buitenl. pas) [bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) 5-1931 verklaringen over 1827] - Frans Jacobus van der Blijk, geboren te Dordrecht, oud 22 1/2 jaar, van beroep kunstschilder, lang 1 el 79 d haar en wenkbraauwen bruin, oogen bruin, ordinaire neus, bruine baard, om te reize naar Frankrijk; + Christiaan Lodewijk Wilhelm Dreibholtz, oud 29 jaar, van beroep kunstschilder, lang 1 66 haar en wenkbr bruin, oogen bruin, ordinaire neus, bruine baard om te reizen naar Frankrijk; + J.C. Schotel als boven + P.J. Schotel als boven (1 aug 1829) [bron: stadsarchief Dordrecht archief : 5 inventarisnr. : 1932 (verklaringen over 1829)]
 • Duitsland
 • België
 • Noordzee 1840
  reis aan boord van een oorlogsbrik der Nederlandse Marine (Scheen 1981)
 • Kampen (Overijssel) 1851 - 1856
 • Düsseldorf 1860
  tot 1860
 • Dresden
geboren
werkzaam in
overleden
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
landschap (als genre), marine (als genre), stadsgezicht, historie (als genre)
Lid van
Ingevoerd op: 1992-01-25; Gewijzigd op: 2017-08-15

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?