Mainmenu
280123
1 / 1
Biografische gegevens
Werkzame periode
1927 - 1982
nam deel aan de oorlog, daarna krijgsgevangene 1940-1946
Opleiding
Kunstakademie (Königsberg)
1925-1927 (Königsberg); 1927-1931 (Dessau); begon met fotograferen om zijn studie te betalen
Bauhaus Schule (Dessau)
1927-1931
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
  • Berlijn (stad) 1931
    reclame voor de Berlijnse firma Hinz
  • Halle an der Saale (Saksen-Anhalt) 1946 - 2002
    1949-1958 directeur van de Kunstschule Giebichstein (Halle); 1958-1964 stichter en rector van de Hochschule Giebirchenstein; 1964-1971 directeur van het Institut für Werkkunst; emiritaat in 1971; tot 1982 leider van de Weiterbilding der Kunsthandwerker in der DDR; woont in Halle an der Saale in 2002
geboren
werkzaam in
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
reclamefotografie
Ingevoerd op: 2003-08-27; Laatste wijziging: 2023-05-16

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?