Mainmenu
427276
1 / 1

Jan Minnema van Haersma de With

man / Nederlands
Kwalificaties
tekeningenverzamelaar, prentenverzamelaar
Zijn omvangrijke collectie topografische tekeningen en prenten, genaamd 'collectie De Poll' (naar huize De Poll in de gemeente Voorst waar de verzameling was ondergebracht) is op 15 maart 1950 in bruikleen gegeven aan het RKD. Toen na zijn overlijden de collectie overging op zijn neef en universeel erfgenaam Jhr.Mr. Frederik Johan Constantijn Schimmelpenninck (1918-1991) is het bruikleen voortgezet. Na het overlijden van laatstgenoemde op 29 april 1991 is de collectie geërfd door een niet verwante particulier, die het bruikleen op op 10 november 2004 heeft beëindigd; de collectie bestond uit: kaarten (Gelderland) 249; prenten (Gelderland) 841; tekeningen (Gelderland) 1055; prenten en/of tekeningen (Gelderland) 122; totaal Gelderland; 2018; prenten en tekeningen van het Overkwartier: 298. Volgens een inventarisatie door P.J. Klapwijk uit 1986 bestond de collectie in totaal uit circa 2525 bladen, verdeeld over 1675 catalogusnummers (hoe deze getallen moeten worden geïnterpreteerd is onduidelijk; zie map op PDO). Van alle tekeningen en de meeste prenten bezit het RKD z/w foto's, van de tekeningen bovendien kleurenscans die merendeels zijn ingevoerd in RKDimages&. De collectie is ontstaan als onderdeel van de 'Atlas van de Vereenigde Nederlandsche Provintien' van Mattheus Brouërius van Nidek. Delen hiervan kwamen via de verzamelaar Willem Henskes terecht bij de Amsterdammer Hendrik Busserus (1701-1781); het Gelderse deel kwam later in handen van: vader en zoon De Burlett (veiling 29 september 1850); Willem Anne Baron Schimmelpenninck van der Oyen (1800-1872); Willem Anne Assueer Jacob Baron Schimmelpenninck van der Oye (1834-1889); Jhr.Mr. Rudolf Everard Willem van Weede van de Poll en Nyenbeek (1858-1933), Jan Minnema van Haersma de With. In de loop der eeuwen zijn er in de collectie steeds bladen toegevoegd of juist verwijderd; de tekeningen door Jacobus Stellingwerff maakten bijvoorbeeld oorspronkelijk deel uit van de atlas van Mattheus Brouërius van Nidek; de bladen door De Beijer zijn meest later toegevoegd. In de winter van 1934-1935 heeft Reider Duco Storm Buysing op het huis een inventarisatie van de verzameling 'De Poll' gemaakt. (Opmerking: de boekverkoper en verzamelaar Frederik Muller kocht in 1850 een groot deel van de verzameling De Burlett; het Gelderse deel kocht hij kennelijk niet, of hij verkocht het gelijk weer door aan Alexander Schimmelpenninck).
Nationaliteit/school
Nederlands
Geboren
Utrecht 1878-07-06
Overleden
Harderwijk 1965-07-02
Zie ook
in dit veld vindt u verwijzingen naar een groepsnaam of naar de kunstenaars die deel uitma(a)k(t)en van de groep. Ook kunt u verwijzingen naar andere kunstenaars aantreffen als het gaat om samenwerking zonder dat er sprake is van een groep(snaam). Dit is bijvoorbeeld het geval bij kunstenaars die gedeelten in werken van een andere kunstenaar voor hun rekening hebben genomen (zoals bij P.P. Rubens en J. Brueghel I).
Deze persoon/entiteit in andere databases
Biografische gegevens
Werkzame periode
1893 - 1965
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
geboren
werkzaam in
overleden
Ingevoerd op: 2010-06-29; Laatste wijziging: 2016-05-15

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?