Mainmenu
Kwalificaties
wandtapijt-ontwerper, wandtapijtwever, handelaar in wandtapijten
Ook handelaar in tapijten; Peter van Edingen van Aalst was als 'hoftappissier' achtereenvolgens verbonden aan het hof van Philips de Schone, Margaretha van Oostenrijk en Keizer Karel V.
Nationaliteit/school
Zuid-Nederlands
Geboren
Waterloo (België) 1445/1455
ca. 1450 geboren
Overleden
1531/1533
na 11-11-1531; dan wordt de laatste betaling gedaan door Paus Clemens VII aan Peter van Edingen van Aalst voor een serie tapijten; in 1533 wordt door de wever en handelaar in tapijten Fugger uit Augsburg een som geld betaald aan de erven van Peter van Edingen van Aalst
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
vader van een (buitechtelijke?) zoon Peter Fabri van Aelst
Deze persoon/entiteit in andere databases
Biografische gegevens
Werkzame periode
1465 - 1533
ca. 1465-1533
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
  • Brussel 1493 - 1502
  • Spanje 1502
    in 1502 in het gevolg van Philips de Schone (1478-1506) op diens eerste reis naar Spanje voor het onderhoud van de tapijten; in 1506 wordt hij gemachtigd om na de dood van de vorst tijdens diens tweede reis de achtergebleven tapijten uit Spanje terug te halen naar de Zuidelijke Nederlanden
  • Brussel 1511 - 1519
    1511-1519 werkzaam aan het hof van Margaretha van Oostenrijk en haar stiefzoon Karel van Habsburg, de latere Keizer Karel V
  • Rome 1519 - 1520
geboren
werkzaam in
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
historie (als genre)
Product
tapijt-ontwerp
Opmerkingen
Peter van Edingen van Aelst is de vader van Catharina van Edingen van Aelst, vrouw van Georgius Bertolff, dictus van Aken (Voorzitter Hof van Friesland). Deze laatste verwijst naar Peter van Edingen, 'tapissier ons heeren skeysers', in zijn testament: Onvolledig afschrift: B (17de eeuw). RAF, Archief Familie Van Sminia, inv.nr. 1408. '1527 oktober 13 5 Gregoris Bertolff van Aken Wy, borgermeesteren, scepenen ende raeden der stadt van Leeuwaerden, hiernaegenoempt, doen condten dekennelickeenenye gelyck diedese tegewoirdighe brieven zullen zien oft hoiren lesen, dat op huyden, datum van desen, is voir ons erschenenende gecompareert die erbaere hoochgeleerde Gregoris Bertolff, geheeten van Aken, president etcetera, en de heeft gemaecten de geordoneerten devoirons gepasseert zyn testament [...] Ick, Gregoris Bertolff, geheeten van Aken, president der K.M. in zynen hoogenraide van Vrieslant, zoen Jans Bertolffs van Aken, die hy gehadt heeft van saligergedachten jouffrouwe Elisabeth, wettighe dochter wylen Michiels Scribaens, zynder ierster huysvrouwen [....] Voirts alle myn goeden die ick achterlaten sal, haeffelick ende erffelick, die makeick mynen vier kinderen, te weeten Grietken, Jan, Janneken, ende Cristynken, die ick gehadt hebbe van wylen myn lieve werdde huysvrouwe jouffrouwe Katryne, dochter Pieters van Edingen, geheten van Aelst, tapissier ons heeren skeysers [...]' Op het rouwbord Ouwewerve – Hopper (een kleindochter van Peter van Edingen van Aelst, namelijk Christina Bertolff, was gehuwd met Joachim Hopperius) in de Grote Kerk te Beverwijk staat het kwartier van Edingen van Aelst: sabel met vier kepers van goud. (e-mail Daniël JSM Peeters, 27 april 2018)
Ingevoerd op: 2006-01-26; Gewijzigd op: 2018-05-01

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?