Mainmenu
380
1 / 1

archief (verzameling) Abraham Bredius

Collectiebeschrijving
Archiefnummer
NL-HaRKD.0380
Collectie-/archiefvormer
Bredius, Abraham
Toelichting collectie-/archiefvormer
Bredius (Amsterdam, 1855 – Monte Carlo, 1946) was één van de eerste Nederlanders die de Hollandse zeventiende eeuwse schilderkunst bestudeerde. Rond de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw gold hij als autoriteit op dit gebied. Van 1880 tot 1888 was hij onderdirecteur van het Nederlands Museum van Geschiedenis en Kunst, aanvankelijk gevestigd in Den Haag en vanaf 1887 ondergebracht in het Rijksmuseumgebouw in Amsterdam. In 1888 nam hij ontslag; een jaar later werd hij benoemd als directeur van het Mauritshuis, Den Haag, een functie die hij twintig jaar zou bekleden, van 1889-1909. Bredius publiceerde regelmatig over zijn vondsten in (stads)archieven over Nederlandse kunstenaars in de rubriek 'Archiefsprokkelingen' van het tijdschrift ‘Oud Holland’, waarvan hij gedurende zestig jaar redacteur was, en in diverse andere binnen- en buitenlandse tijdschriften. Zijn zevendelige overzicht 'Künstler-Inventare' werd gepubliceerd in de jaren 1915-1921. In 1927 en 1935 verschenen oeuvrecatalogi van zijn hand over Jan Steen, respectievelijk Rembrandt. Vanaf 1888 maakte Bredius deel uit van het dagelijks bestuur van de in 1883 opgerichte Vereniging Rembrandt; hij was tevens lid van de Consultative Committee van de redactie van The Burlington Magazine. Tijdens zijn leven ontving hij eredoctoraten van de Universiteit van Giessen (Duitsland, 1888) en van de Universiteit van Amsterdam (1906). In 1935 werd hij benoemd tot groot-officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bredius, afkomstig uit een vermogende familie, was tevens mecenas en kunstverzamelaar. Toen hij in 1922, op 67 jarige leeftijd, naar Monte Carlo verhuisde, gaf hij zijn privé-collectie in zijn woonhuis aan de Prinsegracht in Den Haag in bruikleen aan de gemeente als Museum Bredius. Na een sluiting van vijf jaar werd dit museum in 1990 heropend aan de Lange Vijverberg 14. Bron: M. de Boer, J. Leistra, B. Broos, 'Bredius, Rembrandt en het Mauritshuis!!!', Den Haag/Zwolle 1991.
Specificatie kwalificatie archief (vervallen): kunsthistoricus; museumdirecteur;
Datum/periode
1616-1939
Inhoudelijke beschrijving
Aantekeningen uit archieven betreffende kunstenaars. Aantekeningen en manuscripten voor 'Archiefsprokkelingen' (Oud-Holland) en andere publicaties. Aantekeningen in verband met het samenstellen van Thieme-Becker's Künstler-Lexikon en van de Künstler-Inventare. Correspondentie. Boekjes met aantekeningen betreffende schilderijen en tekeningen van voornamelijk Hollandse meesters in museum- en privé-bezit. Originele zeventiende eeuwse manuscripten. Aanvulling 2019 via het Mauritshuis: elf notitieboekjes Aanvulling 2023 via het Mauritshuis: een brief uit 1894 van toenmalig directeur van Museum Boijmans, Pieter Haverkorn van Rijsewijk aan Abraham Bredius (1855-1946) over stamboomgegevens van kunstenaarsbiograaf Jan Sysmus, mogelijk naar aanleiding van de artikelen die Bredius in de jaren 1890-1895 in Oud Holland heeft gepubliceerd over het schildersregister van Sysymus, een envelop en daarnaast twee kleine velletjes met door Bredius handgeschreven notities over Sysmus, zogenaamde Bredius aantekeningen.
Trefwoord kunstenaar
Bredius, Abraham
Omvang in meters
7.50
Voorwaarden raadpleging
Openbaar
Voorwaarden gebruik repro
De aantekeningen uit archieven betreffende schilders en tekenaars (de zogeheten “Brediusaantekeningen”) zijn digitaal te raadplegen in RKDarchives. Voor meer informatie over het lopende Crowdsourcingsproject Brediusaantekeningen, zie https://rkd.nl/nl/over-het-rkd/actueel/nieuws/930-help-mee-de-brediusaantekeningen-toegankelijk-te-maken. Voor vragen over dit project kunt u zich ook wenden tot Suzanne Laemers (laemers@rkd.nl).
Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?