Mainmenu

archief H.L.C. Jaffé

Collectiebeschrijving
Archiefnummer
NL-HaRKD.0390
Toelichting collectie-/archiefvormer
Professor Moderne Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, voordien adjunct-directeur van het Stedelijk Museum te Amsterdam, ten tijde van Sandberg.
Inhoudelijke beschrijving
Correspondentie en stukken betreffende - zijn promotie, - oratie, - onderwijs, - De Stijl, - Joods Historisch Museum, - Stedelijk Museum Amsterdam, - monografieën en losse publicaties, - lezingen, - consultaties, - bemoeienissen met stichtingen, tentoonstellingen en museumcommissies. (9 m). Boeken, tijdschriften en andere publicaties waaraan hij heeft meegewerkt. N.B. Til Brugman heeft brieven en typoscripten uit haar archief overgedragen aan Hans Jaffé (o.a. in doos 25). Deze zijn inmiddels apart beschreven en geborgen. Zie: Archief Til Brugman (0607). Brieven (5x) en briefkaarten (8x) van Theo van Doesburg aan Chris Beekman, 1918-1919 (uit doos 25), zijn naar archief Chris Beekman overgedragen.
Trefwoord kunstenaar
Jaffé, Hans; Brugman, Til; Mondriaan, Piet; Lissitzky, El
Taal
Nederlands [TA]
Omvang in meters
15
Fysieke beperkingen voor gebruik
Bijzondere Collecties. Het archief is alleen raadpleegbaar na afspraak met de archivaris. Neemt u contact op via info@rkd.nl of +31(0)70-3339777.
Voorwaarden raadpleging
Volledig openbaar
Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?