Mainmenu

archief Hendricus Petrus Bremmer

Collectiebeschrijving
Archiefnummer
NL-HaRKD.0391
Collectie-/archiefvormer
Bremmer, Hendricus Petrus
Toelichting collectie-/archiefvormer
Hendricus Petrus Bremmer was esthetisch adviseur van mevr. Kröller-Müller, zette haar o.a. aan tot aankopen van werk van Mondriaan en Van der Leck. Schilder. Gaf cursussen aan huis (schilderen, kunstbeschouwing).
Inhoudelijke beschrijving
Correspondentie; persoonlijke documenten; boek met namen van cursisten; familiefoto's; foto's van het werk van H.P. en Rudolf Bremmer; foto's en manuscripten van artikelen, nrs. 1-421 met lijst; kartotheek; verslag van reis in Noord-Spanje, foto's van kunstwerken met expertise-aantekeningen. N.B. Zie ook ('gedeponeerd') in archief Dirk Nijland, brieven van Henry Borel aan H.P Bemmer, inv.nr 69 N.B. In het Haags Gemeentearchief (archiefnummer 836) bevindt zich: de brievenverzameling van Bremmer, 1904-1951, 0,6 m. De collectie is opgebouwd door H.P. Bremmer en mevr. A.M. Bremmer-Beekhuis. Zij bestaat voornamelijk uit brieven van en aan schilders in hun relatie tot het echtpaar Bremmer.
Trefwoord kunstenaar
Bremmer, Hendricus Petrus
Omvang in meters
4.2
Fysieke beperkingen voor gebruik
28-08-2019 Het archief is niet raadpleegbaar i.v.m. voorbereidende werkzaamheden voor digitalisering.
Voorwaarden raadpleging
Het archief is volledig openbaar, maar vanaf 1 juli 2020 kan het in verband met een digitaliseringsproject niet meer worden geraadpleegd; ook kunnen uit dit archief (tot in elk geval 2023) geen bruiklenen worden aangevraagd.
Aanwezigheid kopieën
Stukken uit inv.nr. 3 van het Archief Familie Bremmer (Haags Gemeentearchief) zijn in 2009 door het RKD gedigitaliseerd in het kader van het Metamorfoze-project Jan Toorop en als scan raadpleegbaar via: https://rkd.nl/explore/archives/details/HGA.0836
Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?