Mainmenu

RKD Archief Afdeling Topografie

Collectiebeschrijving
Archiefnummer
NL-HaRKD.0618
Datum/periode
1975-2000
Inhoudelijke beschrijving
1) Correspondentie alfabetisch geordend. 2) Correspondentie van Reider Duco Storm Buysing (1879-1945) (1 doos). 3) Aanvulling 2008: Handgeschreven alfabetische topografische index op de aan het begin van de band opgesomde, geïllustreerde topografische publicaties uit de 18de en 19de eeuw, (opgeborgen in laatste doos). Betreft een aanvulling uit 2012 afkomstig van jhr Pieter Beelaerts van Blokland; RKD-medewerker in de jaren dertig van de twintigste eeuw
Omvang in meters
1.3
Voorwaarden raadpleging
niet openbaar
Voorwaarden gebruik repro
Het archief is niet openbaar, tenzij de onderzoeker schriftelijke toestemming heeft verkregen van de directeur van het RKD. Na toestemming dient u een afspraak met de archivaris van het RKD te maken (minimaal één week van tevoren). Neemt u hiervoor contact op via info@rkd.nl of +31 (0)70-3339777.
Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?