Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Israëls, Jozef, 1847-06-09
Citaat
Archief
Brievencollectie Institut Néerlandais
Vorm
brief
Begindatum
1847-06-09
Trefwoord persoon
Israëls, Jozef (kunstenaar)
Koningsveld, Jacobus van (kunstenaar)
Kruseman, Jan Adam (kunstenaar)
Weenink, Jean Baptiste (kunstenaar)
Weenink, Jean Baptiste (ontvanger/aangeschrevene)
Kruseman, Jan Adam (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
1
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
[1:1] Amsterdam 9 July 1847 # # WelEdelen Heer! # Het is voor twee mijner Elêves (sic) de Heeren [Koningveld[u] en [Israëls[u], welke UEd: deze zullen overhandigen, dat ik de vrijheid neem deze regelen tot UEd: te rigten. Zij zijn de vervaardigers van de thans geexposeerde Schilderij voorstellende [de laatste dagen van Pacheco[u]. waarover wij laatstelijk spraken; hebben eenige tijd te Parijs vertoefd, en zijn nu weder terug gekeerd. Daar men nu volgens de Catalogus ligtelijk denken mogt dat zij bepaaldelijk Franschen ofwel in Frankrijk woonachtig zijn; zoo neem ik de vrijheid hun beide, als brave, verdienstelijke en echte Hollandsche jongelingen voortestellen; met beleefde uitnodiging om door UWEd: vermogenden invloed, hunne belangen bij mogelijke reflectie ter verkoop of opname in de verloting van de genoemde schilderij, wel bevordelijk te willen zijn. Op eigene kosten zijn zij van hier gegaan, en hebben uit warme liefde voor de kunst zich vele opofferingen en ontberingen getroost; hunne hoop is thans op de verkoop van dezen h[/k]unnen handen arbeid gevestigd, waarom zij dan ook de prijs van f500,- slechts daarvoor hebben opgegeven, en zelf, mocht het zijn, nog in vermindering willen treden. Uwe mij bekend warme kunstzin waarborgt mij voor het wel ontvangen dezer regelen, en twijfel ik ook geenzins of UWEd: zult gaarne de [mening[?] dezer twee zoo veel belovende jeugdige Hollandsche Kunstenaars bevordelijk wezen. In vertrouwen waarvan ik mij de Eer geef, onder aanbieding mijner betuiging van bijzondere Hoogachting te zijn – # WelEdele Heer! # UWWeled:Dwdienaar J.A. [Kruseman[u]
Trefwoord
leerling; tentoonstellen; raadgevingen

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?