Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Maris, Willem, Amsterdam, 1869-01-21
Citaat
Vorm
brief
Begindatum
1869-01-21
Einddatum
1869-01-21
Opmerking datering
Amsterdam 21 Jan 1869
Trefwoord persoon
Maris, Willem (kunstenaar)
Sierich, Ferdinand Carl (kunstenaar)
Blommers, Bernardus Johannes (kunstenaar)
Maris, Willem (ontvanger/aangeschrevene)
Mauve, Anton (auteur/correspondent)
Plaats
Amsterdam
Aantal pagina´s
4
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Amsterdam 21 Jan 1869. Waarde vriend! Ik haast mij je de porte-feuille weerom te doen bezorgen, benevens het voorschot f1,20 - Ik dank je hartelijk voor de zoo spoedige bezorging en alhoewel het dat papier niet is dat wij bedoelen ik geloof wel dat het daarop gaan zal, ik ga op 't oogenblik aan de gang geaccompagneerd met een heerlijke kiespijn waaraan ik sedert eenige dagen lijdende ben daarbij de maand January met deszelfs eigenaardigheden namelijk beeren terughouden niet te huis te geven etc. Kun je begrijpen dat het een heerlijke toestand is, waar [p.2] de ondergeteekende zich in bevind en wel geschikt om te zeggen, ik kom over 14 dagen met een opgeruimd gemoed lol schoppen och heeren het is er van af doen Zoo als alle donkere oogenblikken lichter kunnen worden zal het bij mij ook niet uitblijven en voorspel in dien die eigenaardige speling van licht en bruin plaats heeft, ik zeker bij je kom, je heb dus maar voor me te bidden. O Je zal mij veel genoegen doen het papier te zenden als je het krijgt, want dat moet toch maar bliksems goed zijn [p.3] ik wou nog eene teekening maken voor de voorjaarskunstbeschouwing in Arti, zend je ook wat? ik zou het maar doen ik zal het mijne bijbrengen, dat je het plaatst.- ik verlang erg weer eens met je te praten over vele dingen en niet het minst over Kunst. Ik maak leelijke dingen maar ik vind ze toch beter als vroeger, meer uit mij zelven eenvoudig koeyen met water lucht en groenigheid enfin wij zullen elkaars werk wel weer eens te zien krijgen.-- Adieu kerel, nogmaals [p.4] dank voor alles de vele groete aan Blommers en Sierich en geloof mij je toegenegen vriend AMauve.- 244. Looyersgracht [in potlood (in ander hand?:] Luim heb ik zelf leelijk, maar meer uit mijzelf
Trefwoord
tekenen; aquarelleren (techniek); licht in het atelier; papier; kunstbeschouwing; ontwikkeling (persoonlijke)

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?