Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Bisschop, Christoffel (1828-1904), 1891-07-01, Een en ander over C. Bisschop
Citaat
Bibliotheek
Elsevier's geïllustreerd maandschrift : verzameling van Nederlandsche letterkundige kunstwerken geïllustreerd door Nederlandsche kunstenaars (Link to publicatie)
Vorm
tijdschriftartikel
Vrije titel
Een en ander over C. Bisschop
Begindatum
1891-07-01
Einddatum
1891-12-31
Opmerking datering
1891, dl. 2 (juli-december)
Trefwoord persoon
Bisschop, Christoffel (1828-1904) (kunstenaar)
Gleyre, Charles (kunstenaar)
Lecomte du Nouy, Jean Jules Antoine (kunstenaar)
(auteur/correspondent)
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Doch hij wilde méer zien, èn van het leven èn van de kunst; hij wilde zijnen blik verruimen en besloot den Parijschen schilder Le Comte, die zich toen hier te lande bevond en die naar Parijs terugkeerde, te vergezellen. In den eersten tijd werkte hij in het atelier van Le Compte, doch later, in gemeenschap met eenige anderen, in een atelier, waar Glayre nu en dan de jonge kunstenaars met zijne voorlichting diende. "Vous êtes Flamand ou Hollandais," zeide de Meester, toen hij Bisschop aan het werk zag. Hij behoefde, verklaarde hij, den jongen man geen schilderen te leeren. "Uwe kunst is u aangeboren," zeide hij; "gij weet wat kleuren mengen en kleuren op het doek brengen beteekenen." Het onderwijs van Glayre gold derhalve teekenen; hoe hij schilderen zou, voelde Bisschop zelf.
Trefwoord
tekenen; schilderen; atelieropleiding; kleurgebruik; talent; gemeenschappelijk atelier

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?