Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Zilcken, Philip, 1928, "Herinneringen van een Hollandschen Schilder der negentiende Eeuw 1877-1927 (Vijftig jaren Kunstgeschiedenis) met een voorwoord van Dr. A. Bredius" 's Gravenhage 1928
Citaat
Archief
archief Philip Zilcken
Vorm
memoires
Vrije titel
"Herinneringen van een Hollandschen Schilder der negentiende Eeuw 1877-1927 (Vijftig jaren Kunstgeschiedenis) met een voorwoord van Dr. A. Bredius" 's Gravenhage 1928
Begindatum
1928
Einddatum
1928
Trefwoord persoon
Zilcken, Philip (kunstenaar)
Jonge, Jan Karel Jacob de (kunstenaar)
Zilcken, Philip (auteur/correspondent)
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Nadat mijne ouders een tijdlang in de Willemstraat hadden gewoond, verhuisden zij naar de Javastraat, destijds nog slechts plaatselijk bebouwd; langs den zonnigen tuin, waarin zwarte lijsters nestelden, zag ik door de schutting koeien grazen in het weiland. Achterin dien tuin werd later, toen ik mijn kunstenaarsloopbaan aanving, een ateliertje voor mij gebouwd, omdat er in huis geen gelegenheid was om te schilderen! Daar maakt ik mijn schooljaren door, en ongetwijfeld hebben enkele makkers invloed gehad op mijn artistieke ontwikkeling! Een te vroeg gestorven vriend was de zoon van den Directeur van het Mauritshuis, Jhr. de Jonge; Johnny was buitengewoon begaafd en ontwikkeld voor zijn leeftijd; van zijn vader had hij eenigzins de procédé's van het etsen geleerd en hij en ik etsten reeds in de laagste klassen van het Gymnasium, een paar kleine, hoogst onbeduidende plaatjes, meer om de techniek te leeren kennen dan met eenig artistiek begrip! Door zijn of mijn invloed abonneerden wij ons met nog een paar vrienden, waaronder A.Pit, op het vrij dure tijdschrift "l'Art", dat zeer fraaie reproductie-etsen bevatte, o.a. van Charles Waltner. Zeker hebben onze gesprekken, wanneer wij samen naar huis gingen, evenals de lectuur van dat tijdschrift, bijgedragen om onze oogen te openen voor kunst.
Trefwoord
zelfgebouwd atelier; etsen (drukprocedé); invloed literatuur; techniek, beheersen van de

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?