Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Zilcken, Philip, 1928, "Herinneringen van een Hollandschen Schilder der negentiende Eeuw 1877-1927 (Vijftig jaren Kunstgeschiedenis) met een voorwoord van Dr. A. Bredius" 's Gravenhage 1928
Citaat
Archief
archief Philip Zilcken
Vorm
memoires
Vrije titel
"Herinneringen van een Hollandschen Schilder der negentiende Eeuw 1877-1927 (Vijftig jaren Kunstgeschiedenis) met een voorwoord van Dr. A. Bredius" 's Gravenhage 1928
Begindatum
1928
Einddatum
1928
Trefwoord persoon
Zilcken, Philip (kunstenaar)
Mauve, Anton (kunstenaar)
Koster, Anton (kunstenaar)
Zwart, Willem de (1862-1931) (kunstenaar)
Weele, Herman van der (kunstenaar)
Toorop, Jan (kunstenaar)
Breitner, George Hendrik (kunstenaar)
Zilcken, Philip (auteur/correspondent)
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Tegen het najaar vernam ik, dat de buitenplaats, Het Kleine Loo, aan het einde van de Bezuidenhoutseweg waarschijnlijk zeer goedkoop verkocht zou worden, op bevel van Koning Willem III, die haar van Prins Alexander geërfd had. Op een prachtige Octoberdag ging ik het Kleine Loo bezichtigen; ook Mauve kwam en toonde zich zeer enthousiast, omdat niet alleen de kastanjeboomen een prachtige rood-en-gouden gloed verspreidden in de kamers, maar ook omdat alle hoekjes van deze, sedert jaren onbewoonde buitenplaats, even schilderachtig en aantrekkelijk waren; zelfs was er naast de bekende"koepel" een melkbocht, een geliefd onderwerp van Mauve en vele andere schilders. Buiten den moestuin en de paden, was deze "plaats" een dooreen gegroeide wildernis, waar, in de ruigte, woudduif, nachtegaal, merel, ijspauw en wielewaal nestelden. [...] Plotseling bevond ik me landbezitter onder Wassenaar en ik moest onmiddelijk het landgoed rendabel maken; dit bleek dadelijk mogelijk, omdat de schilder van der Weele met zijn familie de helft van het huis van mij huurde; de weilanden brachten een aardige som op, en andere vrienden van mij, als Anton Koster en Willem de Zwart, namen appartementen of kamers, aangetrokken door de heerlijke landelijkheid en de fraaie vergezichten, want de spoordijk bestond nog niet, zoodat aan den horizon de toren van Voorburg en enkele molens zich tegen den uitgetsreken lucht afteekenden Wat het huis zelf betreft, in een groote achterkamer liet ik een atelierraam op het Noorden maken; al dadelijk kreeg deze werkplaats een aangenaam aspect, omdat ik door tusschenkomst van Toorop te Brussel, voor enkele franken, fraaie geborduurde Chineesche zijden stoffen had gekocht, meestal eenigzins beschadigd, en naar alle waarschijnlijkheid tijdens den oorlog in Indo-China, geroofd. Op eenige ezels stonden begonnen schilderijen, terwijl de wanden behangen waren met studies; een etspers, eenige tafels met boeken en papieren, veranderden deze groote ruimte in een gezellig atelier, dat volmaakt rustig in het uitgestrekte landschap lag, waar alleen het vage geloei van koeien en soms het blaten van een schaap of het gekoer van een tortelduif, de stilte braken. Breitner kwam dikwijls bij van der Weele logeeren en amuseerde zich met het schieten van vogels; de Zwart bewoonde een gedeelte van het koetshuis, waar hij o.a. een copie van de Anatomische Les afwerkte, door Breitner begonnen; nog andere vrienden kwamen daar tijdelijk wonen, zoodat het vroeger vorstelijk verblijf een soort van artistiek "phalanstère" was geworden...
Trefwoord
schildersatelier (werkruimte); licht in het atelier; gemeenschappelijk atelier; atelier-inrichting; atelier-locatie; gelijkgestemde; kopiëren

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?