Mainmenu
747610
1 / 1

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leyden, Lucas van, Leiden, 1534-06-22, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+8 (Wedboek 1533-1535)
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508. Civiele Rechtspraak: Inv. nos. 42+1 t/m 42+ 28 (Wedboeken)
Bibliotheek
Persönlichkeit des Lucas van Leyden
Nachkommen des Lucas van Leyden
taste for Lucas van Leyden prints’
Maarten Peeters : publisher at the Sign of the Golden Fountain
eeuw Leidse kunst 1475-1575 : de digitale ontsluiting van archiefstukken over Leidse kunstenaars en ambachtslieden = A century of art in Leiden 1475-1575 : digital accessibility of archival records about Leiden artists and craftsmen
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+8 (Wedboek 1533-1535)
Begindatum
1534-06-22
Einddatum
1534-06-22
Trefwoord persoon
Leyden, Lucas van (schilder)
Claasz, Dammes (schilder)
Claasz, Dammes echtgenoot van Marytgen Lucasdr
Elysabeth van Bosschuysen weduwe van Leyden, Lucas van
Elysabeth van Bosschuysen wordt aangeklaagd door Marytgen Lucasdr
Leyden, Lucas van kind van Huge Jacopsz
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Dammas claes z[oon] schilder als man en[de] voicht van marytgen lucasdochter zyn wyf b[eclaecht] Jonffrou elysabeth van bosschuys[en] wed[uw]e wylen meester lucas huygen z[oon] schilder als boelhoudster vanden gemeen[en] boel vande zelve m[eeste]r lucas huygen zoen Seggen[de] alzoe meester lucas huygen z[oon] voirs[eyde] In zyn leven by testamente gemaect en[de] besproecken heeft dat alle zyn gueden nae zyn [“doot” stricken out] ende zyn huysvr[ouw]en doot gaen en[de] erven zullen deen helft an huge Jacops z[oon] zyn vader Indien hy In leven[de] lyve Waere / ende Indien neen dat alle zyn gueden gaen en[de] succederen zullen ander voirn[oemde] marytgen lucas d[ochte]r breder blyckende by testamente daer van zynde / Dat dair om[m]e Jonffr[ou] elyzabeth van bosschuys[en] boelhoudster voirs[eyde] gecondempneert zal worden dammas claes z[oon] voirn[oemde] Inde name als voeren te leveren guede doechtelicke ende souffisante Inventar[is] van alle lucas huygen z[oon] voirs[eyden]s nae gelaeten goeden te weten huysen erven / Renten / land[en] huysraet gelt zilverwerck / clederen / Juwelen / harnasch weer en[de] wapen / platen tavereelen schilderyen Instrume[n]ten ende verwen / Inschulden ende vuytschuld[en] en[de] voirts alle gued[en] Roeren[de] ende onroeren[de] geen vuytgesondert noch buyten gehouden / en[de] dat by hoeren eede of by gebreke van dien hondert ponden gro[te]n vlaems Daer voer / boven getogen vp woensdage naestcomen[de] actum den VIIJen Juny
Trefwoord
schilder
Samenvatting
Dammas Claesz, painter, as husband and guardian of Marytgen Lucasdr, sues Lady Elysabeth van Bosschuysen, widow of Master Lucas Huygenz, painter, as executrix of the estate of Lucas Huygenz, whose testament leaves half his estate (in case his wife had died) to his father Huge Jacopsz if alive and if not alive the whole estate goes to Marytgen Lucasdr. Therefore, Elysabeth van Bosschuysen is called to deliver to Marytgen an inventory of Lucas’s estate: houses, lots, rents, land, furniture, money, silverware, cloths, jewels, armor, weapons, copperplates, prints, paintings, instruments and paint pigments, confirmed by Elysabeth’s oath, or pay £100. On June 8, the case is postponed to next Wednesday.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?