Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Bilders, Johannes Warnardus, Vorden (Gelderland), 1868-09-01, Brief van Johannes Warnardus Bilders aan Georgina van Dijk van 't Velde,
Bilders, Johannes Warnardus, Vorden (Gelderland), 1868-09-01, Brief van Johannes Warnardus Bilders aan Georgina van Dijk van 't Velde, Bilders, Johannes Warnardus, Vorden (Gelderland), 1868-09-01, Brief van Johannes Warnardus Bilders aan Georgina van Dijk van 't Velde, Bilders, Johannes Warnardus, Vorden (Gelderland), 1868-09-01, Brief van Johannes Warnardus Bilders aan Georgina van Dijk van 't Velde,
<span class='galleria-info-license-attribution'>Afbeeldingsnummer 0000289844</span><br/><span class='galleria-info-license-attribution'>Bilders, Johannes Warnardus, Vorden (Gelderland), 1868-09-01, Brief van Johannes Warnardus Bilders aan Georgina van Dijk van 't Velde,</span>
Afbeeldingsnummer 0000289844
Bilders, Johannes Warnardus, Vorden (Gelderland), 1868-09-01, Brief van Johannes Warnardus Bilders aan Georgina van Dijk van 't Velde,
<span class='galleria-info-license-attribution'>Afbeeldingsnummer 0000289845</span><br/><span class='galleria-info-license-attribution'>Bilders, Johannes Warnardus, Vorden (Gelderland), 1868-09-01, Brief van Johannes Warnardus Bilders aan Georgina van Dijk van 't Velde,</span>
Afbeeldingsnummer 0000289845
Bilders, Johannes Warnardus, Vorden (Gelderland), 1868-09-01, Brief van Johannes Warnardus Bilders aan Georgina van Dijk van 't Velde,
<span class='galleria-info-license-attribution'>Afbeeldingsnummer 0000289846</span><br/><span class='galleria-info-license-attribution'>Bilders, Johannes Warnardus, Vorden (Gelderland), 1868-09-01, Brief van Johannes Warnardus Bilders aan Georgina van Dijk van 't Velde,</span>
Afbeeldingsnummer 0000289846
Bilders, Johannes Warnardus, Vorden (Gelderland), 1868-09-01, Brief van Johannes Warnardus Bilders aan Georgina van Dijk van 't Velde,
Verder zoeken in RKDexcerpts
Citaat
Vorm
brief
Vrije titel
Brief van Johannes Warnardus Bilders aan Georgina van Dijk van 't Velde,
Begindatum
1868-09-01
Einddatum
1868-09-01
Trefwoord persoon
Bilders, Johannes Warnardus (kunstenaar)
Dijk van 't Velde, Georgina van (kunstenaar)
Plaats onderwerp
Vorden (Gelderland)
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
[pentekening met de achtertuin van hotel Ensink te Vorden]
Van het bankje des ouden Domine's in de tuin van Ensink te Vorden: 1 september 1868
Zeer geeerde Juffrouw
Achter in de tuin van de herreberg waar ik gehuisvest ben, staat een bank, als men op die bank zit, heeft men juist het gezicht, op het oude verlaten kasteel van Vorden. dikwijls zie ik de oude eerwaarde geestelijke op die plaats zich neder zetten, zeker om het recht landelijke gezicht op de weide te hebben, of om
[p.2]
om zijn ogen naar de oude vergrijsde muren van het slot te wenden, en zoo tot de gedachte te komen, hoe toch alle menschen werk, door de adem der eeuwen tot het niet wordt te rug gebracht; Toen ik heden middag mij zeer vermoeid van 't schilderen op dit lieve plekje had neder gezet, had ik gehele andere gedachten als ik zoo even aan de grijzen geestelijke gaf; ik was namelijk geheel verdiept in de gedachte aan UE, en de uitnemende welke ik des morgen van UE mocht ontvangen, ik wil mij dus niet
[p.3]
op deze bank in wijsgerige bespiegelingen verdiepen, maar liever bedenken, hoe ik U veel beminde juffrouw, dank zou zeggen, voor de juiste oordeelvellingen en bemerkingen, welke UE mij in dit [uw[?] lieve schrijven gemaakt heb, Ik beloof u plechtig dat ik ze mij ten nutte zal maken, en al mijn krachten als kunstenaar zal in spannen, om uwe atenties mij mi meer waardig te maken.- Ik heb den gehelen dag hart gewerkt. Zoo dat ik erg moede ben. gisteren had ik de schets van t kasteel op t' doek gebracht en vandaag heb ik de gehelen dag aan de lucht geschildert , ik heb de compositie nog eenvoudiger gemaakt door de vischkaar weg te laten; de lucht is in de geest van t [Swartzwald[?], maar nog veel sterker en droeviger, ik hoop de menschen te laten zien, hoe schoon, hoe diep poetisch, het kasteel bij
[p.4]
Vorden is, of zijn kan. Ik bid u zeer geliefde juffrouw bewaar de krabbel èn ook mijn voorgaande brief, wie weet als het nageslacht, die dan leest, en de krabbel ziet of ze dan niet zeggen, zie op deze wijze kwam dit schoonste schilderij van Bilders in t leven, t werd op 't Velde besproken, en te Vorden in 't leven geroepen, dag zeer geliefde juffrouw bekommer u niet over mijn inspanning en vermoeijenis, ik moet al mijn geestelijke en stoffelijk krachten aan werken, om tot stand brengen wat ik mij voorgenomen heb:
Veel, zeer veel, aan mevrouw [uwen moeder[?], en de Edele mevr Gevaerts, en familie, Ik ben met de meeste onderscheiding Zeer geerde Juffrouw
U w.. dienaar J.W. Bilders
het schetsje is het gezicht achter uit de tuin op 't huis.

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?