Mainmenu
752444
1 / 1

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leiden, 1545-04-13, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+19 (Wedboek 1544-1545)
Leiden, 1545-04-13, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+19 (Wedboek 1544-1545)
Verder zoeken in RKDexcerpts
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508. Civiele Rechtspraak: Inv. nos. 42+1 t/m 42+ 28 (Wedboeken)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+19 (Wedboek 1544-1545)
Begindatum
1545-04-13
Einddatum
1545-04-13
Trefwoord persoon
Geryt Cornelisz (goudsmid)
Allart Andriesz wordt aangeklaagd door Geryt Cornelisz
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Jacop de poerter als gem[achtich]t van geryt cornelis z[oen] goudtsmit b[eclaecht] allart andries z[oen] appelcop[er] Seggen[de] alzoe de voors[eyden] allart zeker anckeren en[de] een ende muyers off gebroken heeft deysscher toebehoeren[de] Waer van hy des eysschers gemoede nyet gehadt en heeft Dat hy daer om schuldich zal wes[en] hem eysscher te voldoen by goede mannen Die hem des verstaen[de] zyn . off twee pondt gro[ote]n vlaems Daer voer te geven mit costen schade en[de] Interresten Dair om gedaen Protesteren[de] voerts als voeren // Is gewes[en] Dat deysscher schuldich sel wes[en] den verweerd[er] te levere[re]n copie uuyt zyn brief eer dat hy antwoerden zel en[de] copie hebben[de] alsdan tantwoerd[en] actum den XXen aprilis a[nn]o voors[eyd]t // Upten IIIJen In meye dair an volgen[de] heeft deysscher versocht en[de] begeert scepen[en] te hebben In loco . en[de] hebben scepen[en] geseyt ten nae middage al dair te comen / en[de] ten zelven dage Is gewes[en] nae tuychnisse en[de] bescheyt scepenen gebleken als dat deysscher blyven zel In zyn clachte en[de] Dat hy Weder zel hebben zyn XVIIJ st[uvers] by hem onder scepen[en] genamptiseert en[de] dat des verweerders XVIIJ stuv[er]s zullen blyven voir trecht vanden scepenen
Trefwoord
goudsmid
Samenvatting
Jacop de Poerter, representing Geryt Cornelisz, goldsmith, sues Allart Andriesz, apple seller, complaining that the defendant has demolished a wall and anchors belonging to the plaintiff, without permission, and must therefore pay him as determined by experts, or else pay £ 2, plus costs, damages, and interest. On 4 May the plaintiff requested that the magistrates make inspection, which they agreed to do that afternoon; they then decided to sustain the plaintiff in his complaint and returned his deposit of 18 stuvers, retaining that of the defendant.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?