Mainmenu
752478
1 / 1

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leiden, 1545-06-19, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+19 (Wedboek 1544-1545)
Leiden, 1545-06-19, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+19 (Wedboek 1544-1545) Leiden, 1545-06-19, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+19 (Wedboek 1544-1545)
Verder zoeken in RKDexcerpts
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508. Civiele Rechtspraak: Inv. nos. 42+1 t/m 42+ 28 (Wedboeken)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+19 (Wedboek 1544-1545)
Begindatum
1545-06-19
Einddatum
1545-06-19
Trefwoord persoon
Geryt Cornelisz (goudsmid)
Allart Andriesz wordt aangeklaagd door Geryt Cornelisz
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Jacop de poortere als gem[achtich]t van geryt cornelis z[oen] goutsmit b[eclaecht] allart andries z[oen] appelcooper / Seggen[de] dat hy gecondempnee[r]t zal wesen te gehengen als dat deysscher voors[eyd] zyn anckeren zal mogen vestigen In des verweerders huys alsoe zy te voren geweest hebben / Daer schepenen Inspectie oculaer ofgenomen hebben / of by ghebreecken vandien vier hond[er]t karolus guld[ens] daer voor te geven / behouden Juste moederatie van schepenen /maeckende eyssch van costen / protesteren[de] voorts soe nae rechte behoort / Is gewes[en] Dat deysscher blyven zel In zyn clachte actum den XXVJen Juny anno voor[seyd]t
Trefwoord
goudsmid
Samenvatting
Jacop de Poortere, representing Geryt Cornelisz, goldsmith, sues Allart Andriesz, appleseller, demanding permission to set his house-anchors in the defendant’s house like before, referring to the magistrate’s inspection, or else payment of 400 Karolus guldens. On 26 June, the court upheld the plaintiff in his complaint.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?