Mainmenu
752882
1 / 1

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leiden (stad), 1546-02-01, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+20 (Wedboek 1545)
Leiden (stad), 1546-02-01, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+20 (Wedboek 1545)
<span class='galleria-info-license-attribution'>Afbeeldingsnummer 1001335744</span><br/><span class='galleria-info-license-attribution'>Leiden (stad), 1546-02-01, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+20 (Wedboek 1545)</span><br/><span class='galleria-info-licence-attribution'>Licentie onder PUB DOM</span>
Afbeeldingsnummer 1001335744
Leiden (stad), 1546-02-01, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+20 (Wedboek 1545)
Licentie onder PUB DOM
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508. Civiele Rechtspraak: Inv. nos. 42+1 t/m 42+ 28 (Wedboeken)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+20 (Wedboek 1545)
Begindatum
1546-02-01
Einddatum
1546-02-01
Trefwoord persoon
Faes Aerntsz (beeldenbakker)
Geryt Splintersz (schrijnwerker)
Geryt Splintersz wordt aangeklaagd door Faes Aerntsz
Plaats onderwerp
Leiden (stad)
Taal
Nederlands (taal)
Citaat
Faes aernts z[oon] heylich backer b[eclaecht] geryt splinters z[oon] scrienwercker zeggen[de] deysscher als dat hy gehuyst en[de] geerft Is alder naest den verweerder / ende alzoe deysscher tot deeze tyt toe geheugt heeft dat twaeter slick baggert en[de] ander vuylicheyt vanden verweerders huysinge te loepen doer des eysschers huys . tot groote costen schade ende Intresten vanden eysscher Seyt daer om deysscher en[de] concludeert mits dien dat die verweerder schuldich en[de] gehouden zal wesen die zelve water loep ofte goet weder te Repareren en[de] te maecken alst behoert tot discretie van schepenen ofte ander werckluyden dies hem verstaen of by gebreke van dien XXV karolus gul[dens] dair voir te geven behouden Juste moderatie van scepen[en] mit die costen hier om gedaen Protesteren[de] als voeren p[er]thyen voors[eyden] over beyden zyden submite[re]n en[de] blyven deze saicke clacx aling en[de] all . an twee werckluyd[en] . oft vier die zyl[uyden] dair toe nemen zullen actum den VIIJen february anno voors[eyde]
Trefwoord
beeldenbakker; schrijnwerker
Samenvatting
Faes Aerntsz, pipe clay sculptor, sues Geryt Splintersz, cabinet maker, demanding that Geryt will repair the drain of his house which now is broken and causes damage to Faes’s neighbouring house, or pay 25 karolus guldens, plus costs. On February 8, 2 or 4 workers will be hired, in agreement with both parties.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?