Mainmenu
753301
1 / 1

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leiden, 1551-04-06, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+25 (Wedboek 1550-1551)
Leiden, 1551-04-06, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+25 (Wedboek 1550-1551) Leiden, 1551-04-06, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+25 (Wedboek 1550-1551)
Verder zoeken in RKDexcerpts
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508. Civiele Rechtspraak: Inv. nos. 42+1 t/m 42+ 28 (Wedboeken)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+25 (Wedboek 1550-1551)
Begindatum
1551-04-06
Einddatum
1551-04-06
Trefwoord persoon
Pieter Meesz (kalligraaf)
Allert Andriesz wordt aangeklaagd door Pieter Meesz
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Jacop frans z[oen] als gem[achtich]t van pieter mees z[oen] scryver b[eclaecht] allert andriesz[oen] appelcoper . ende zeyt Dat hy schuldich ende gehouden zal wesen te contenteren ende te betalen den chirurgyn die den voors[eyden] pieter mees z[oen] genesen heeft van een quetsinge ofte beete die den voorn[oemden] allerts hondt gedaen en[de] gebeten heeft Int been vanden voorseyden pieter mees zoen mitsgaders noch te betaelen alsulcken v[er]suymden tyt als die voors[eyde] pieter doir dyen gedaen en[de] versuymt heeft byden gheenen hem dies v[er]staen[de] of XIJ karolus gul[dens] Daer voer te geven behouden Juste moderatie van schepenen maicken[de] eyssch van costen protesteren[de] voerts nae Rechte style en usantie / verwonnen by senten[tie] van schepenen actum den XVIJen aprilis anno voors[ey]t
Trefwoord
kalligraaf
Samenvatting
Jacop Fransz, representing Pieter Meesz, scribe, sues Allert Andriesz, apple seller, demanding he pay the barber-surgeon who cured the plaintiff’s wound caused by a bite in the leg from the defendant’s dog, also demanding compensation for lost time, or else payment of 12 Karolus guldens, plus costs. On 17 April, the court found in favor of the plaintiff.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?