Mainmenu
765527
1 / 1

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leiden, 1548-06-04, Schepenbank (Oud Rechtelijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+22 (Wedboek 1547-1548)
Leiden, 1548-06-04, Schepenbank (Oud Rechtelijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+22 (Wedboek 1547-1548)
Verder zoeken in RKDexcerpts
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508. Civiele Rechtspraak: Inv. nos. 42+1 t/m 42+ 28 (Wedboeken)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechtelijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+22 (Wedboek 1547-1548)
Begindatum
1548-06-04
Einddatum
1548-06-04
Trefwoord persoon
Pouwels Willemsz (schrijnwerker)
Allart Andriesz wordt aangeklaagd door Gysbrecht Cornelisz Campen
Willem Geryt Huygenz
Claes Jansz
Meester Symon
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Jacop frans z[oon] als gem[achtich]t van ghysbrecht cornelis zoen campen b[eclaecht] allart andries z[oon] Seggen[de] deysscher alzoe onlancx geleden tusschen hem beyden by senten[cie] verclaert es /als dat deysscher en[de] die verweerder van haer gheschillen die zyluyden hadden aengaen[de] die huyr ende huyer cedullen mitsgaders noch ande[re] questien / dat zy zouden gaen by goede mannen om haer daer van te vereenighen Indien zy conden all twelcken gedaen zynde es verclaert zekere vuytspraicke by arbyters als willem geryt huygen z[oon]. claes Jans z[oon] . pouwels willems z[oon] en[de] meester symon / ende al hoe wel die verweerder hem wel behoert te Reguleren nae die vuytspraicke of hem daer van behoert te laten Releve[re]n Indien hy eenichsins hem bezwaert vonde / des niet tegenstaende es de verweerder In gebreken Seyt en[de] concludeert daer om deysscher dat die verweerder ghecondempneert zal worden om den zelfden Wtsprake te volcomen of dat deysscher niet meer huyers en sal betaelen voer en[de] all eer tzelfde voldaen zal wes[en] of hondert karolus guldens Daer voer te geven behoud[en] Juste moderatie van schepenen met die costen /
Trefwoord
schrijnwerker
Samenvatting
Jacop Fransz, representing Ghysbrecht Cornelisz Campen, sues Allart Andriesz, because of a previous decision, on house rent and contract, that experts arbitrated, namely Willem Geryt Huygenz, Claes Jansz, Pouwels Willemsz and Master Symon. The defendant should honour this decision, or else the plaintiff should not pay rent until that is done. As an alternative, the plaintiff demands payment of 100 karolus guldens, plus costs.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?