Mainmenu
765631
1 / 1

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leiden, 1547-11-21, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+22 (Wedboek 1547-1548)
Leiden, 1547-11-21, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+22 (Wedboek 1547-1548)
Verder zoeken in RKDexcerpts
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508. Civiele Rechtspraak: Inv. nos. 42+1 t/m 42+ 28 (Wedboeken)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+22 (Wedboek 1547-1548)
Begindatum
1547-11-21
Einddatum
1547-11-21
Trefwoord persoon
Blaserus Allertsz (houtdraaier)
Allert Andriesz wordt aangeklaagd door Ghysbrecht Cornelisz Campen
Ghysbrecht Cornelisz Campen onderhield zakelijke relatie met Blaserus Allertsz
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
David egberts z[oen] gem[achtich]t als voeren [= van ghysbrecht cornelis z[oon] campen zoe voer hem zelven en[de] oeck als man en[de] voecht van zynder huysvr[ouw]] b[eclaecht] Id[em] [= allert andries z[oen] appelcoper] Seggen[de] deysscher als dat hy een zekere loese comanschip tegens blaserus allerts z[oen] stoeldrayer gedaen heeft ter cause van een half huys en[de] erve staen[de] In die maersman stege Daer deysscher nu ter tyt In woent . welcke voors[eyde] coep geschiet Is om den eysscher te frauderen . Daer deysscher grotelicken by beschadicht en[de] geIntresseert Is geweest als hy eysscher by goede specificatie voer schepen[en] overleggen zall Seyt deysscher ende concludeert mits dien Dat den verweerder schuldich ende gehouden zal wesen al sulcke schade ende Intreste te voldoen byden geen[en] die hem des verstaen of by gebreken van dien vyftich pont vlaems daer voer te geven behouden Juste moderatie van scepen[en] mit die costen hier om ghedaen // beyde Deze saicken zyn uuytgestelt tot manendage naestcomen[de] actum den IJen decembr[is] anno voors[ey]t // noch beyde saicken weder gec[on]tinueert by c[on]sent van scepen[en] . up hoep van accoerde / tot den naesten ding dach actum den Ven decembr[is] anno voors[ey]t
Trefwoord
houtdraaier
Samenvatting
David Egbertsz, representing Gysbrecht Cornelisz Campen, for himself and his wife, sues Allert Andriesz, apple seller, about an informal business agreement between the plaintiff and Blaserus Allertsz, turner, about a half house and lot in the Marsmanssteeg in which the plaintiff now lives. The plaintiff asserts that he had documentary evidence that the sale was intended to defraud him. He demands compensation or else payment of £ 50, plus costs. On 5 December this and another case were postponed to the next court session, in hope of agreement.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?