Mainmenu
765905
1 / 1

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leiden, 1548-05-18, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+22 (Wedboek 1547-1548)
Leiden, 1548-05-18, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+22 (Wedboek 1547-1548)
Verder zoeken in RKDexcerpts
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508. Civiele Rechtspraak: Inv. nos. 42+1 t/m 42+ 28 (Wedboeken)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+22 (Wedboek 1547-1548)
Begindatum
1548-05-18
Einddatum
1548-05-18
Trefwoord persoon
Pouwels Willemsz (schrijnwerker)
Pouwels Willemsz wordt aangeklaagd door Allert Andriesz
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
David egberts z[oen] gem[achtich]t van allert andries z[oen] appelcop[er] b[eclaecht] pouwels willems z[oen] kistemaicker Seggen[de] deysscher als dat hy mitten verweerder staen[de] heeft een huys met zynen erve up den Ryn – ende alzoe deysscher den verweerder te mey lestleden doen presenteren heeft met eenen stede bode met die Roede of hy verweerder tgebruyck van tvoors[eyden] heele huys alleen beliefde te houden vyf Jaeren achter een nae uuytwysen die koere dezer stede elcke Jaer des eysschers porcie voer XVJ karolus guldens . of den eysscher presenteren[de] tvoors[eyde] huys an hem te houden voer ghelycke penn[ingen] voer verhaelt / ende alzoe de verweerder voer maij den eysscher geen antwoort en heeft gegeven en[de] alsnoch en doet Dat daer om de verweerder schul[dich] zal wesen den eysscher ontruyminge te doen van tvoors[eyden] huys . van stonden an of tot discretie van scepen[en] of XVIIJ pondt groot vlaems Daer voer te geven behoud[en] Juste moderatie van schepenen of tot ande[re]n fyne en[de] conclusie als myn heeren uuyter materie van dees[en] bevinden zullen // Is gewes[en] nae alle bescheyt scepen[en] gebleken als dat [“deysscher” stricken out] [“david egberts z[oen] voors[eyd]” interlineated] Inden name zoe he p[ro]cedeert blyven zal In zyn clachte . [“van V” stricken out] en[de] [“Is voirt gewes[en]” stricken out] Dat die verweerder schuldich zel wes[en] [“tvoors[eyde] huys en[de] erve tontruymen” stricken out] [“tzelfde te volcomen” interlineated] binnen XIIIJ dag[en] naestcomen[de] / van Welcke vonnisse Die verweerder gep[ro]testeert heef tappellee[re]n ofte Reformeren zulcx zyn[en] goeden Raedt gedragen zal actum den XXVIIJen In meye anno voors[ey]t // upten XXen Juny dair an volgen[de] . hebben scepenen verclaert [“als dat die verweerd[er] den eysscher” stricken out] upte moderatie byd[en] eysscher an hemluyd[en] versocht . als dat die verweerder den eysscher betalen zel die som[m]e van thien ponden gro[ote]n vlaems en[de] ten zelven tyde heeft die verweerder hier van # [marginal note:] # geprotesteert om[m]e te appelleren ofte Reformeren zulcx zyn[en] goeden Raedt gedragen zal
Trefwoord
schrijnwerker
Samenvatting
David Egbertsz, representing Allert Andriesz, apple seller, sues Pouwels Willemsz, cabinetmaker, demanding that he decide if he wants to take sole use for five years of a house and lot they own jointly, located on the Rijn, at a rate of 16 Karolus guldens annually to cover the plaintiff’s share. Because the defendant gave no answer by last May Day, as demanded, the plaintiff orders him to vacate the premises immediately or pay £ 18. On June 20, the magistrates ordered the defendant to pay the plaintiff £ 10; the defendant indicated he reserved his right of appeal.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?