Mainmenu
765909
1 / 1

Leidse Kunstambachten tot 1575

Leiden, 1548-05-18, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+22 (Wedboek 1547-1548)
Leiden, 1548-05-18, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+22 (Wedboek 1547-1548) Leiden, 1548-05-18, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+22 (Wedboek 1547-1548)
Verder zoeken in RKDexcerpts
Citaat
Archief
archief Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508. Civiele Rechtspraak: Inv. nos. 42+1 t/m 42+ 28 (Wedboeken)
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+22 (Wedboek 1547-1548)
Begindatum
1548-05-18
Einddatum
1548-05-18
Trefwoord persoon
Pouwels Willemsz (schrijnwerker)
Allert Andriesz wordt aangeklaagd door Pouwels Willemsz
Plaats onderwerp
Leiden
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Idem [= Jacop frans z[oen] als gem[achtich]t van pouwels Willems zoen scrienwercker] b[eclaecht] allert andries z[oen] appelcoper Seggen[de] hoe dat Warachtich Is als dat deysscher en[de] de verweerder tsame[n] een huys en[de] erve hebben staen[de] opden nyeuwen Ryn Daer hem beyden elcx de helft off toe behoert . Welck huys en[de] erve de verweerder laet staen verghaen en[de] bederven alst blyct tot groote schade en[de] Intereste vand[en] eysscher Seydt ende concludeert daer om[m]e deysscher Dat de verweerder by schepenen vonnisse gecondempneert zal syn ter stondt nader pronu[n]ciatie van dezer senten[tie] tvoors[eyde] huys en[de] erve mit den eysscher te scheyden ende te deelen off tzelve huys en[de] erve Rechtelick te doen upveylen om[m]e te coepen zoe wye van hem beyden . Deysscher ofte de verweerd[er] meest daer voer biedende Is . en[de] voer gheven Wil als recht Is. Dat die tvoors[eyde] huys en[de] erve hebben en[de] behouden sal ofte In cas van weygeringe vier hondert karolus guldens daer voer te geven behouden Juste moderatie van schepenen maeckende eyssch van costen Protesteren[de] voerts zoe nae Rechte behoert // Upten XXVIIJen In meye [“dair” stricken out] anno voors[ey]t Is gewes[en] als Dat die v[er]weerder vry en[de] quyt zel wes[en] . vanden voors[eyden] eyssche en[de] anspraicke van Welcke vonnisse Die verweerder gep[ro]testeert heeft om[m]e tappellee[re]n ofte Reformeren . zulcx zyn[en] goeden Raedt gedragen zal
Trefwoord
schrijnwerker
Samenvatting
Jacop Fransz, representing Pouwels Willemsz, cabinetmaker, sues Allert Andriesz, apple seller, as joint owner of a house and lot on the Nieuwe Rijn, which the defendant has allowed to deteriorate. The plaintiff demands immediate division of the house or else sale by auction to either of them, or else payment of 400 Karolus guldens. On May 28, the court absolved the defendant from the demand; the plaintiff protested and reserved his right of appeal.
Zie
scan of the complete folio

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?