Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Allebé, August, 1887-01-28
Citaat
Vorm
brief
Begindatum
1887-01-28
Trefwoord persoon
Allebé, August (kunstenaar)
Hubrecht, Bramine (kunstenaar)
Koekkoek, Barend Cornelis (kunstenaar)
Hubrecht, Bramine (ontvanger/aangeschrevene)
Allebé, August (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
3
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
[1:1] Amsterdam 28 Jan. 1887. # Mejuffrouw, # Eenigzins in haast voor te leggen betreffende de hier voorgenomen expositie van schilderijen als deel van de feesten ten voordele van de vacantie- kolonien. Deze zaak op zich zelve zal U bekend zijn door de circulaire tot aanvrage van een [kleine bijdrage [onderstreept] voor de afdeeling kunstwinkeltjes. Maar ik zou er nog al op gesteld zijn, en zeker ben ik hier de tolk van velen, ook een ofander werk van U bij de tentoonstelling aan te treffen. Het is daarom dat ik de vrijheid neem aan U zelve [1:2] te vragen wat alzoo in [Amsterdamsche [onderstreept] verzamelingen voorhanden is, liefst iets van niet groote afmetingen, daar dit bij de geringen ruimte, waarover [het comité voor schilderijen [onderstreept] kan beschikken, de meeste kansen op goede plaatsing aanbiedt. Is er bij een zekere Heer Lieftinck niet een of ander vrouwtje van U afkomstig van de veiling Korter? Of anders het portretje van Mejuffrouw Tutein Nolthenius, dat toch stellig bij de famille is? Enfin, ik hoop dat U mij hieromtrent spoedig zal willen inlichten. De leden, die belast waren met rondgaan en uitkiezen in Amstels verzamelingen, herinnerden [1:3] zich niet daarbij iets van U te hebben gezien. Maar ik vergeef hun dit alweer, omdat zij langs misschien duizend schilderijen hadden te wandelen, en bovendien hun aandacht nu eenmaal vooral gericht is op B.C. Koekkoek en Calame. [die zooveel geld gekort hebben. [kleiner geschreven] Quant a moi zou ik er gaarne zooveel mogelijk van de nieuwe richting bij zien, hoewel ik toch niet zoo geheel onvoorwaardelijk de nieuwe richting ben toegedaan. Alweer die ,,halfheid'' zou men dus kunnen zeggen. Pourvu dat U spoedig aan mijn verzoek voldoet door de gewenschte inlichting en mijn slordig schrift verontschuldigt. Hoogachtend heb ik de eer te zijn steeds Uwdienstw. dr AugAllebé
Trefwoord
tentoonstellingskeuze; kunstenaarskritiek; stroming (kunst); raadgevingen

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?